Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Den svenska vänstern och Spaniensolidariteten

80 år sedan Spanska inbördeskriget del 3 – publicerad i Proletären nr 31 2016

Kriget i Spanien dominerade nyheterna under konfliktens första halvår. Vänsterpressen tog klart parti för republiken medan de borgerliga tidningarna beskrev händelserna som en kamp mellan svart och röd diktatur. I september 1936 var det val till andra kammaren i Sverige. I valrörelsen var spanienfrågan ett stort ämne som i förlängningen handlade om den svenska utrikespolitiken och neutraliteten. Högern blev valets stora förlorare. Alla kunde se att det var högern i Spanien som gjorde uppror och högern i Sverige tog inte avstånd från den allt aggressivare nazismen och fascismen. Socialdemokraterna (SAP) gick i valet fram med 8 mandat, Kommunisterna (SKP) ökade från 2 till 5 mandat och Socialistiska partiet (SP) låg kvar på 6 mandat. Socialistiska Partiet var ett antisovjetiskt vänsterparti som bildats 1929 av utbrytare från SKP, bland annat Nils Flyg som under Andra världskriget blev nazist. SP:s analys av händelseutvecklingen i Spanien var att man inte borde blanda sig i och stödja den borgerliga demokratin i kampen mot fascismen. De ansåg att arbetarklassen skulle förhålla sig neutral i denna strid och i stället förordna en revolution i Spanien. Detta synsätt gjorde att SP alltmer isolerades för att i maj 1937 splittras och tyna bort.

I oktober 1936 bildades Svenska Hjälpkommittén för Spanien (SHfS) som kom att bli den stora insamlingsorganisationen i Sverige. SHfS fick en bred sammansättning tack vare SKP:s ansträngningar.  SKP, SP och SAC deltog officiellt i SHfS-insamlingen men det gjorde inte SAP.

Att det blev två stora insamlingar i Sverige berodde på att det bildats två internationella insamlingar, en på initiativ av Komintern och en på initiativ av den socialdemokratiska internationalen tillsammans med fackföreningsinternationalen. Den internationella socialdemokratin, inklusive den svenska, hyste stor ovilja att delta i projekt där kommunisterna ingick. Trots att SAP inte deltog i SHfS leddes organisationen av vänstersossen Georg Branting, som blev dess ordförande.

Under tre år samlade organisationen in 3 462 608 kr av de totalt 5,7 miljoner kr som samlades in i Sverige till stöd för den spanska republiken. I dagens penningvärde motsvarar dessa summor 100 miljoner kr resp 165 miljoner kr, en otrolig summa som vittnar om hur Spanska inbördeskriget berörde och påverkade svenskarna. Kommunisternas taktiska ståndpunkt löd: Ingen revolution framför fiendens kanoner.

Än idag anger den anarkosyndikalistiska historieskrivningen kommunisternas politik som orsak till republikens nederlag, en linje som definieras som förräderi mot den sociala revolutionen. Men då ignorerar man fullständigt den avgörande betydelsen av fasciststaternas intervention, den förrädiska non-interventionspolitiken och det internationella kapitalets omedelbara finansiella och materiella stöd till fascismen. Eller som en representant för det spanska utrikesdepartementet medgav 1945: ”utan amerikansk bensin och amerikanska krediter skulle vi aldrig ha vunnit inbördeskriget.”

SAP hade i riksdagen ihop med borgarna antagit en lag om att de som tog sig till Spanien skulle dömas till sex månaders fängelse. Men de spanienfrivilliga uppfattades och hyllades som hjältar vid återkomsten till Sverige. Detta starka folkliga stöd gjorde att regeringen tvingades till abolition (åtalseftergift) och inte ens borgarna vågade utmana opinionen och protestera.

Många av de spanienfrivilliga höll ihop efter kriget och bildade Svenska Spanienfrivilligas Kamratförening. Där förde de bl.a. en lång kamp för att få tillstånd ett minnesmärke över händelserna. 1977 uppfördes La Mano-monumentet på Katarinavägen på Södermalm I Stockholm. Nästa gång du går förbi där så stanna upp och minns med stolthet det svenska solidaritetsarbetet för den spanska republiken.

Jan-Åke Karlsson

Del 1 av artikelserien kan du läsa här
Del 2 av artikelserien kan du läsa härPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!