Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Lyckad Röd Front 2012

Årets Röd Front var en stor framgång med ett markant ökat deltagarantal i såväl tåget som på mötet. Talkörer som ”gamla och sjuka ska vi inte svika – öka, öka skatten för de rika”, ”Röd Front klass mot klass” och ”Alla onda ting är tre – Reinfeldt, Bild Anders B” skanderades av de dryga 60 i tåget. På det efterföljande mötet hade ytterligare drygt 30 personer slutit upp för att lyssna till tal (läs det längre ned på denna sida) av partiavdelningens ordförande Jan-Åke Karlsson samt musik av växjömusikern Guillermo Cariz. Första maj-numret av proletären har sålt så bra att extra tidningar fick ordna och i den internationella solidaritetens namn samlades det in över 1400 kr till de strejkande grekiska stålverksarbetarna. Kort sagt var Röd Front i Växjö mycket lyckat.

Drygt 60 personer tågade i den högljudda Röd Front-demonstrationen från Vattentorget till Speakers corner.

Det klassmässigt budskapet lyste tydligt rött i vårsolen.

Avdelningens ordförande Jan-Åke Karlsson talade

Guillermo Cariz spelade och sjöng

Jan-Åke Karlssons 1 maj-tal, Växjö 120501

1 majfirare
Idag är det en röd dag i almanackan och det är en röd dag här i Växjö. Det är arbetarklassens egen dag, 1 maj. Men också den dag som arbetarrörelsens olika inriktningar manifesterar sina politiska alternativ. Här i Röd Front samlas antikapitalister och antiimperialister för rättvisa, fred och socialism. Vi gör det i en tid då kapitalismen återigen befinner sig i djup kris med massarbetslöshet och länder i Europa på ruinens brant. Vi gör det i en tid när imperialistiska krig rasar på flera håll i världen och där delar av den tidigare anti-imperialistiska rörelsen nu sluter upp bakom kriget. Vi gör det i en tid då klyftorna i vårt land ökar och när kapitalet bedriver en rasande klasskamp och alltmer cyniskt visar sin rätta rovnatur.

Läget för den svenska arbetarklassen är allvarligt och låt oss anknyta till vad vi precis ropat här i vårt demonstrationståg: alla onda ting är tre – Reinfeldt, Bildt, Anders B. Statsminister Fredrik Reinfeldt är en ond människa. Han sparkar på de svaga för att berika de redan rika. Nu vill han även att vi ska jobba ihjäl oss för att skapa ökade profiter till kapitalet. Reinfeldt vill höja pensionsåldern till 75 år. Han och hans gelikar som vill att vi ska arbeta mer och längre påstår att vi måste göra det för att klara av framtidens pensioner. Enligt SCB kommer andelen pensionärer i vårt land att öka, från dagens 19 % till 21,3 % 2020 och till 23,6 % 2050. Med alltfler pensionärer blir det för få arbetande som kan försörja dem argumenterar pensionshöjarna. Men detta är falsk matematik. Framförallt för att det inte tar hänsyn till produktivitetsökningen i ekonomin.

Pensionsutredningen beräknar produktivitetsökningen i samhället till 1,6 % per år fram till 2050. De yrkesverksamma kommer alltså att fördubbla sin genomsnittliga produktion, vilket gör att de som arbetar kommer att försörja fler pensionärer. Konkret innebär detta att det år 2020 krävs 3,5 arbetande för att försörja en pensionär och att hela 4,7 yrkesaktiva har att dela på en pensionär år 2050. Så visst är Reinfeldt ond i all sin förljugenhet när han vill höja pensionsåldern. Det verkliga motiv bakom att vi ska jobba tills vi är 75 är att kapitalet vill lägga beslag på hela produktivitetsökningen för egen del. Det är absurt att kräva att utslitna 70-åringar ska stappla omkring på arbetsplatserna samtidigt som ungdomsarbetslösheten slår nya rekord. Här i Växjö går just nu 1115 ungdomar under 25 år utan arbete. Det motsvarar nästan 20 % av den registrerbara arbetskraften bland ungdomen.

Vi för vår del säger att man måste sänka pensionsåldern till 60 år. Detta för att ge ungdomen en chans att komma ut på arbetsmarknaden och för att ge dem som slitit ett helt liv rätt till en värdig ålderdom med god hälsa. Vi säger också att man måste införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för att dela på jobben och för att vi alla ska kunna ta del av samhällslivet och kunna njuta av alla de möjligheter som det mänskliga livet erbjuder. Vi kommunister reser parollen rätten till lättja, för att det är vi alla som ska få ta del av livets goda och inte bara den rika och självgoda överklassen.

Alla onda ting är tre – Reinfeldt, Bildt Anders B.

Carl Bildt, han är ond. Han är närmast ondskan personifierad. Som f.d. styrelseledamot i Lundin Oil har han bidragit till plundring, folkfördrivning och miljöförstöring i Afrika. Som utrikesminister har han inte lyft ett finger till stöd för de två fängslade svenska journalisterna i Etiopien och han försvarar den svenska vapenexporten till Saudiarabien och andra diktaturer, inkl den till det krigförande USA. Sverige är nu det land i världen som exporterar mest vapen per capita i världen. Detta bejakar och hyllar både Carl Bildt och hans socialdemokratiske look-a-like Urban Ahlin samtidigt som vapenindustrin jublar när de räknar in profiten.

Carl Bildt måste vara den mest arrogante och självgode politiker vi någonsin haft i Sverige. Han inte bara borde och utan måste avgå. Som utrikesminister är han ansvarig för det svenska deltagandet i imperialismens krig i Afghanistan. Ett krig som för femte året i rad skördade fler civila offer än året innan. Förra året dödades 3021 civila i Afghanistan, nästan 9 oskyldiga personer dödas varje dag, året om, för att västländerna ska kunna säkerställa sin egen världsmakt och kontroll över oljan. Till dessa 3021 civila kommer dem som krigshetsarna stämplar som skyldiga offer, som om de fattige afghanske motståndssoldaten skulle vara skyldig. Sedan när blev motståndskamp olaglig och illegitim? FN-stadgan och folkrätten ger alla folk rätten till självförsvar. Men i den USA-dikterade världsordningen väger FN-stadga och folkrätt intet, se bara på hur den rasistiska staten Israel behandlar och förtrycker palestinierna. Och detta tillåts fortgå inför öppen ridå och ett blundande världssamfund. Och blundar det gör opinionen för vad som sker i Afghanistan.

De svenska soldaterna i Afghanistan strider under NATO-befäl i den s.k. ISAF-styrkan. ISAF inrättades inte av FN, det är ingen FN-styrka och det står inte under FN-befäl. De svenska soldaterna i Afghanistan strider inte på ärans fält utan på vanärans. Kriget i Afghanistan var inledningen på något helt nytt i Sveriges moderna historia. För första gången på nästan 200 år deltar Sverige i ett imperialistiskt anfallskrig. Utvecklingen har fortsatt med svenska JAS-plan i NATO-insatsen mot Libyen förra året. Sorgligt nog fick denna insats även stöd av delar av vänstern, inklusive Vänsterpartiet, som för övrigt även röstade för det svenska deltagandet i Afghanistan 2001.

Nu står nästa land inför imperialismens gevärsmynningar, Syrien. Ett land som USA och dess allierade vill fälla på vägen mot Iran. Vi känner igen scenariot från Jugoslavien, Irak och Libyen. Den syriska regimen demoniseras, som om Bashar al-Assad vore djävulen själv, samtidigt som den s.k. oppositionen höjs till skyarna utan ifrågasättande och tas som sanningsvittne. Men sanningen är som bekant krigets första offer. När imperialismen bygger upp för krig måste vi fredsvänner utgå från att allt som påstås är lögn. Tills motsatsen är bevisad. Att utgå från lögnen är inte en garant för sanning. Men när det gäller krig är det är ett säkert sätt att komma sanningen närmare.

Vi kommunister stöder det syriska folkets krav på social rättvisa och demokratiska reformer, krav som sedan många år framförts av kommunisterna i Syrien. Våra sympatier finns hos den syriska arbetarrörelsen. Men aldrig någonsin att vi lånar oss som megafoner åt imperialismen, som den bombvänster som nu åter traskar patrull i propagandakriget; aldrig någonsin att vi överger folkens rätt till självbestämmande och statlig suveränitet för imperialismens falska världssamvete; aldrig någonsin att vi bejakar imperialismens krig. Vi kommunister säger det enda som en sann fredsvän och humanist kan säga. Sverige ut ur Afghanistan, stoppa aggressionen mot Syrien, bojkotta Israel och förbjud den svenska vapenexporten! Men detta vare sig vill eller förstår Carl Bildt, därför är han ondskan personifierad.

Alla onda ting ät tre – Reinfledt, Bildt, Anders B.

Mannen i hästsvans, Anders Borg, är också ond. Inspirerad av sin hästsvans använder han hästpiska på de utsatta och svaga i vårt samhälle. Anders Borg låtsas bedriva en jobbpolitik. Sin senaste budget hade han mage att kalla ”en politik för jobb och välfärd”. En budget som är kemiskt ren från åtgärder som ska få bort arbetslösheten. I sin budget beräknar Anders Borg att sysselsättningen inom den kommunalt finansierade verksamheten kommer att minska med 18 000 personer. Detta i en sektor som redan tappat 40 000 jobb sedan borgarna kom till makten. De som arbetar med vård, skola och omsorg minskar men samtidigt hör vi dagligen hur behoven ökar. Färre jobbar med välfärden när behoven ökar inom välfärdssektorn. De som jublar över detta är välfärdsprofitörer som de skandalomsusade vårdbolagen Carema och Attendo.

Jublar gör också de välbeställda som fått sänkt skatt och som numer även kan få skattereduktion för att låta någon annan städa hos dem, för att passa deras barn och för att äta på krogen. Så visst är Anders Borg en ond människa eftersom som han är den gode Robin Hoods motpol. Robin Hood tog från de rika och gav till de fattiga, Anders Borg tar från de fattiga och ger till de rika. Det har gått politiskt mode i att övertrumfa varandra med nya skattereduktioner. Förra veckan kom Miljöpartiet med förslaget om att man ska få skatterabatt för cykelreparationer och klädvård. Vi minns även Maud Olofssons förslag om att man skulle få skatterabatt för att låta någon annan rasta din hund. Ett skitavdrag helt enkelt! Och det är så vi kommunister ser på dessa skattereduktioner, de är helt enkelt skitavdrag. Våra skattepengar ska gå till välfärden i form av vård, skola och omsorg. Till det gemensamma och kollektiva, inte ned i fickorna hos några privatpersoner och företagare. En passning som vi gärna skickar med till Vänsterpartiets ledargarintyr här i Växjö som är för RUT-avdraget.

Alla onda ting är som sagt tre – Reinfeldt, Bildt, Anders B!

Men det finns fler onda saker, såsom EU. Vi har en ekonomisk kris i Europa och vi har den i Sverige. Massarbetslösheten består, för att den måste bestå. Det har EU bestämt, för som EU-medlem har vi förbundit oss att bekämpa inflation före vi bekämpar arbetslösheten. Det är detta som är huvudorsaken till att 4168 växjöbor just nu är heltidsarbetslösa. Hela det kapitalistiska systemet bygger på att man kan pressa ned lönerna. Därför är EU-politiken en lagstadgad högerpolitik. Och därför sätter man svenska kollektivavtal ur spel och har öppnat upp för en lönedumpande arbetskraftsinvandring, massarbetslösheten till trots.

EU ligger även bakom det så kallade utgiftstaket som gör att vi inte får satsa våra pengar för medborgarnas bästa. Därför har vi bl.a. en bostadsbrist i vårt land. Enligt Boverkets beräkningar saknas det 400 000 lägenheter i Sverige. I detta läge kommer vår borgerliga allians med ett bostadspolitiskt utspel om sänkt fastighetsavgift i flerfamiljshus med 630 kr. Detta beräknar borgarna ska ge 400 nya lägenheter i vårt land. 400 lägenheter, när behovet är ett ökat byggande på över 20 000 lägenheter om året! Regeringens satsning på bostadspolitiken uppgår till en summa som inte ens är en promille av budgetens inkomster. Det är inte bara uppseendeväckande utan det är helt skandallöst!

Regeringen satsar inte på en social politik för att de inte får och inte vill. I stället lägger man statens inkomster på att betala av på Europas lägsta statsskuld. Sverige är ett rikt land, svenska statens offentliga nettoförmögenhet är 635 miljarder kronor. Det är pengar som skulle kunna få vårt land ur krisen, få bort bostadsbristen och täcka behoven inom välfärden. Om man såg till behoven och visade lite politisk vilja. Men i stället för att satsa så skär man ned. Ta t.ex. skolan. I höstas fick vi en helt ny gymnasieskola. Högerpolitikens klasskaraktär märks även här, ledordet i den nya gymnasieskolan är ”entreprenörskap” och nu kommer elever från de yrkesförberedande programmen inte längre att bli behöriga för vidare studier. En arbetare ska förbli en arbetare och stängas ute från att förvärva nya kunskaper. Den nya gymnasieskolan sätter utslagning och piska framför pedagogik och bildningsideal. Fler betygssteg och tuffare krav ska på något underligt sätt öka måluppfyllelsen och därför minskar man gymnasieskolans resurser med 2 miljarder kronor. Mindre pengar till skolan ska ge bättre kunskaper i borgarnas förvridna världsbild. Hur det är möjligt kan endast den förvirrade majoren Björklund få ihop.

Här i Växjö har vi märkt av gymnasiereformen genom att man i år minskar den kommunala gymnasieskolans resurser med 13 miljoner kr. Om detta är alla partier i gymnasienämnden överens. Men när lärarna i stort sett mangrant i början av året protesterade mot besparingskraven gick S och V ut på insändarsidorna och låtsades som att man var emot neddragningarna trots att man röstade för dem. Fy fasen för sådant bedrägeri! Men låt gå för att dem sedan ändrat sig och nu tagit avstånd från halva den neddragning av gymnasieskolornas budget som de röstat för. Men ändrat sig det har inte borgarna, eller borgaren borde man kanske säga. För Växjö kommun liknar alltmer en toppstyrd en-persons-show.

Det moderata kommunalrådet Bo Frank styr med järnhand, där ingen vågar göra något utan att få det godkänt från farbror Bosse. Jag har i media liknat Bo Frank vid en enväldig furste. En liknelse som står sig väl, för se bara hur han agerat förhållande till Arenastaden. När Växjö Lakers nya arena blev 7 miljoner dyrare förra året krävde hockeyklubben att kommunen skulle skjuta till dessa pengar. Bo Frank beviljade detta på eget bevåg redan samma dag. Nu i april ville Lakers låna ytterligare 10 miljoner till sin arena att lägga till de 256 miljoner man redan lånat och Östers IF vill låna ytterligare 14 miljoner kronor förutom de 190 miljoner man redan fått. Bo Frank tog då på sig rollen som spåkärring och siade om att klubbarna nog kommer att få dessa pengar. Envälde var ordet!

Vi för vår del tycker att det räcker nu. Klubbarna måste själva ta ansvar för sin verksamhet och inte komma springande till kommunen stup i kvarten och särskilt inte när man slösar med pengarna som framförallt Växjö Lakers verkar göra med tanke på vad som är känt om fantasilöner till vissa spelare. Vad händer med kommunens ekonomi om klubbarna inte klarar av att amortera på sina lån? Vad händer om elitsatsningarna mynnar ut i ett fiasko, sportsligt eller ekonomiskt? Då sitter alla vi kommuninvånare på pottkanten och kan förvänta oss ännu fler neddragningar inom skolan och omsorgen. Men Bo Frank ska veta att man inte kan täcka budgethålen med utförsäljningar av bostäder och neddragningar i verksamheten i all oändlighet. Därtill har kommunen alldeles för lite skatteinkomster och för få lägenheter. Dessutom har Växjö kommun ett eftersatt underhåll av sina fastigheter så värdet är begränsat.

Borgarna i Växjö skryter över att kommunen går med överskott år efter år. Men man ska veta att överskottet inte uppkommit för att det går så bra utan för att man sparat ihop överskottet genom att skära ned på den kommunala verksamheten. Ett bra överskott uppkommer genom en fungerande verksamhet och genom många skatteinkomster från en befolkning som har jobb. Dessutom ska kommunala överskott användas för att utveckla och förbättra verksamheten, inte för att de ska fungera som bankkapital till några elitidrottsklubbar som verkar på en kapitalistisk marknad. Bo Frank och de andra borgarna borde arbeta för att minska arbetslösheten och på så sätt öka skatteinkomsterna. Ett annat sätt att öka skatteinkomsterna är att höja lönerna. Här borde Växjö kommun gå i bräschen för höjda löner inom den offentliga sektorn. Det skulle få fart på köpkraften och därmed ekonomin. Framförallt skulle detta gynna kvinnorna som idag är lönediskriminerade.

En genomsnittlig kvinna i Sverige tjänar under en livstid 3,6 miljoner kronor mindre än den genomsnittlige mannen. Svenska kvinnor lönediskrimineras på arbetsmarknaden och drabbas därför av dubbelt förtryck. Svenska arbetare i allmänhet förtrycks av kapitalismen. I dag tjänar en genomsnittlig direktör i vårt land 51 arbetarlöner. 1950 tjänade han 26 gånger en arbetarlön. Sverige har blivit tjugo gånger rikare de senaste 100 åren. Sedan 1980 har landet blivit dubbelt så rikt. Vi producerar dubbelt så mycket som för 30 år sedan. Ändå får vi ständigt höra att vi måste arbete mer och mer och mer och att vi inte har råd med löneökningar. Detta är ett bedrägeri av stora mått. Vi i Kommunistiska partiet säger att man måste höja lönerna, de måste höjas rejält och framförallt måste kvinnolönerna höjas. Dessutom måste man lagstadga om rätt till heltid för de deltidsarbetslösa som önskar gå upp till heltid.

Den uppmärksamme kanske noterar jag inte berört de nya ledarna för sossarna och vänsterpartiet i mitt tal. Helt enkelt därför att de är så osynliga i att bekämpa borgarnas högerpolitik att det inte finns så mycket att säga. Stefan Lövén deklarerade i sitt installationstal att han var feminist och sedan har han varit tyst. I tron att borgarnas politik ska tigas bort. Jonas Sjöstedt inledde sitt partiordförandeskap med att klargöra att han föredrog USA framför Kuba, och med en sådan opposition kan Fredrik Reinfeldt och Bo Frank lugnt luta sig tillbaka i sofforna och fortsätta föra sin cyniska politik.

Men borgarna och högerpolitiken kan inte tigas i hjälp och man kan inte bekämpa högern genom att inte visa på alternativen. Sverige och Växjö behöver ett oppositionsparti, ett parti som bedriver en aktiv och ideologisk politik. För högerregeringen driver en ideologisk politik. Den vill driva igenom marknadsliberalismens fullständiga seger. En sådan höger måste också bemötas ideologiskt. Vi måste ställa oss frågan hur vi vill att samhället skall se ut. Vill vi ha ett samhälle där allt mäts i pengar, där största möjliga vinst är allt som gäller? Eller vill vi ha ett samhälle där folkflertalets behov styr såväl politik som ekonomi. Socialismen behöver inte göras så mycket svårare än så.

Högerns valseger beror kanske främst på att socialdemokratin kapitulerat för kapitalismen. Socialdemokratin ser inte längre någon framtid bortom kapitalismen, inte ens en reformistisk framtid. Detta har gjort sossarna fullständigt visionslösa. Lövén drömmer om en ny sossevår, men borta är sedan länge klassamarbetets dagar och därmed grunden för den socialdemokratiska politiken. Vi i kommunistiska partiet är inte visionslösa. Vi reser dagligen visionen om en rättvis och solidarisk värld.

Någon kanske tycker att vi är för få, men vänd då blickarna mot Latinamerika där vänstern de senaste åren vunnit stor terräng, anförda av det socialistiska Kuba och det revolutionära Venezuela. Någon annan kanske tycker det går lite långsamt, men vänd då blickarna mot Nordafrika och dra lärdom av förra årets folkresningar där. Ibland går det fort och då gäller det att vara beredd och gripa tillfället. Därför behövs det revolutionära partier, därför behövs det klasskampspartier, därför behövs Kommunistiska partiet. Det finns en plats här även för dig, för framtiden tillhör socialismen och framtiden tillhör kommunismen!Vi erbjuder er att vara med in i framtiden. Du kommer väl med? Så kom med i arbetet mot kapitalismen och orättvisorna, kom med i Kommunistiska partiet! Det är väl en bra uppmaning som avslutning på detta första majfirande.

Röd Front kamrater!

Läs om förra årets arrangemang här, med bl.a. Gunnel Thörns tal.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!