Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Utanför Systemet nr 3/2010

Innehåll

Demonstrera i Röd Front på 1 maj!
Fortsatt hög arbetslöshet i Växjö
Kommunistiska Partiet kandiderar till kommunfullmäktige
Bygg fler hyresrätter i Växjö
Till sist…

Demonstrera i Röd Front på 1 maj!

Samling vid Vattentorget kl 15.00.
Möte vid Speaker’s corner ca 15.30.
Tal av Hannah Boberg (K) och Jan-Åke Karlsson (K).

Arrangörer: Kommunistiska Partiet & Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Växjö.

Vi reser parollerna:

 • Dela på jobben – lagstifta om 6 timmars arbetsdag!
 • Bygg ut och nyanställ i offentlig sektor!
 • Nej till privatiseringar av offentlig verksamhet!
 • Lika sjukvård för fattig som för rik!
 • Ta hem trupperna från Afghanistan!
 • Bojkotta Israel!
 • Sverige ut ur EU!
 • Ned med kapitalismen – leve socialismen!

Fortsatt hög arbetslöshet i Växjö

Arbetslösheten i Växjö är nu 7,8 %, vilket innebär att 4123 personer var helt utan jobb eller i åtgärder i mars. Bland ungdomar var arbetslösheten ännu högre. 11,7% eller 1060 ungdomar i åldern 18-24 år gick utan jobb. I hela Kronobergs län gick 7,5% eller 8523 personer utan jobb i mars. Man bör betänka att deltidsarbetslösa och personer med tillfälliga jobb inte ingår i den här statistiken som är hämtad från Arbetsförmedlingen.

Trots detta görs i princip inga satsningar på nya jobb. Att kommunen som enda åtgärd för vissa ungdomar vill skapa 400 tillfälliga sommarjobb är en skandal. Borgarna i Växjö och i riket är medvetet passiva och agerar med det i sann nyliberal anda för en fortsatt hög arbetslöshet.

Kommunistiska Partiet kandiderar till kommunfullmäktige

Vi kandiderar till fullmäktige i Växjö. Ett riktigt vänsteralternativ behövs och Kommunistiska Partiet erbjuder detta. En röst på oss – valets rödaste röst – är en röst för satsningar på det offentliga och gemensamma. Till skillnad från EMU- och EU-kramarna i Vänsterpartiet i Växjös ledning står vi för det rena EU-motståndet. Vi är inga EU-kritiker, vi är EU-motståndare som arbetar för ett svenskt utträde ur EU – för jobbens och välfärdens skull. Vi är även mot det så kallade RUT-avdraget som Vänsterpartiet i Växjö uttalat sig positivt om. Skattepengar ska inte betala för städning av de rikas dass, det kan de göra själva. Satsningar ska istället göras på hemtjänsten, som är i stort behov av mer resurser. Då får de som verkligen behöver städhjälp det

Våra kandidater till kommunfullmäktige:

 1. Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare
 2. Per Boberg, vårdbiträde
 3. Gunnel Thörn, lärare
 4. Hannah Boberg, undersköterska
 5. Jan-Olof Johansson, svetsare
 6. Erik Gustafsson, metallarbetare
 7. Francisco Flores, förtidspensionär
 8. Mirja Troberg, logoped
 9. Lennart Börjesson, vårdare
 10. Rickard Nilsson, integrationshandläggare

Mer om vår kandidatur kommer i nästa nyhetsbrev. Hemsidan (kvaxjo.se) uppdateras också löpande med ny information.

Bygg fler hyresrätter i Växjö

Borgarna i Växjö anförda av Bo Frank försöker värva väljare genom att förespråka att Växjö ska satsa på ett byggande av fler villor. Helt fel säger vi kommunister. Sedan över tio år tillbaka byggs nästan inga hyreslägenheter i Växjö, enbart villor och dyra bostadsrätter. Ungdomen får allt svårare att flytta hemifrån och flera väljer därför bort Växjö och flyttar till någon av storstadsregionerna. Till denna utveckling kommer även att Växjö kommun börjar sälja ut allmännyttan. Vi i Kommunistiska Partiet har agerat i denna fråga, dels genom flygblad och dels genom att skriva insändare till Smålandsposten. Här för vi fram kravet på att kommunen måste satsa på att bygga små och billiga hyreslägenheter, främst avsedda för ungdomen och vi kräver att upprustning och renovering av kommunens befintliga bostadsbestånd skall vara en prioriterad fråga. På vår hemsida kan du läsa våra insändare, både den som vi fick publicerad i SMP och de två som refuserats.

Till sist…

…uppmärksammar vi att Socialdemokraterna är ute och kampanjar för byggandet av ”möjligheternas land”. Vi ställer oss frågande till vad för slags möjligheter som utlovas vanliga arbetare när man vill försvåra transporten till bland annat arbetet genom höjd bränsleskatt? Upp till bevis säger vi kommunister! Återta det som ni själva varit med och privatiserat och satsa miljarder på det gemensamma, då kan vi börja tala om möjligheter för alla!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!