Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

KPML(r) blev Kommunistiska Partiet

KPML(r):s fjortonde kongress 6-8 januari beslutade att förkorta det tidigare partinamnet till det mer enkla och raka Kommunistiska Partiet, rätt av och utan bokstavskombination.

– Det är inte vad ett parti kallar sig utan vad det står för som är avgörande, säger partiordföranden Anders Carlsson. Där har inte skett någon ändring. Kommunistiska Partiet står för precis samma politik som KPML(r).

– Att vi ändå beslutat byta namn beror på att vi idag är det kommunistiska partiet i Sverige, något som vi vill framhålla och tydliggöra. Vårt tidigare partinamn har tjänat oss väl i nästan 35 år, men alla bokstäverna är historiskt betingade och inte längre nödvändiga. Bokstavsvänsterns tid är förbi. Därför är vi nu Kommunistiska Partiet. Smeknamnet ”r-are” vill Anders Carlsson ändå slå vakt om.

– Vi är och förblir ett revolutionärt parti, ett parti som vägrar acceptera kapitalismen och som inte inordnar oss i det politiskt korrekta. Vi säger det som borgare och socialdemokrater inte vill höra och gör politik av det, inte i första hand i politiska församlingar, utan på arbetsplatser, på gator och torg och i proteströrelser av olika slag.

– Det är det orädda och respektlösa gentemot dem som makten haver som givit oss vårt smeknamn. Orädda och respektlösa kommer vi fortsätta att vara. Därför får de som känner oss som r-are gärna fotsätta kalla oss det. Vi bär vårt smeknamn med stolthet.

Partikongressen hade många stora frågor att diskutera, som kampen mot USA:s krigspolitik och krav på världsdiktatur, kampen mot utflyttningen av industrijobb, kampen mot den organiserade låglönekonkurrensen inom EU, kampen mot den sociala nedrustningen och kampen för en demokrati värd namnet. Enigheten var stor och framtidsoptimismen påtaglig.

– Det är snart femton år sedan liberala Expressen dödförklarade kommunismen, med dödsannons över hela förstasidan, säger Anders Carlsson. Men liket lever uppenbarligen rövare, för inte på 50 år har liberaler och borgare varit så hätska i sina angrepp på oss kommunister. Som i attackerna på vårt ungdomsförbund RKU. Vi ser det som en bekräftelse på att vi representerar något som våra fiender är rädda för, inte minst för framtiden.

Att kommunismen har framtiden för sig bekräftades av kongressen. Det ungdomliga inslaget var stort, både i kongressalen och i talarstolen. Ytterligare fyra unga kamrater valdes också in i den nya partistyrelsen om sammanlagt 24 ledamöter.

– Partiledningen har tidigare dominerats av kamrater som blev politiskt aktiva åren kring och efter 1968, säger Anders Carlsson. Nu förebereder sig yngre kamrater på att ta över, vilket känns tryggt. Vårt parti fyller 35 år i år och vi har mycket att vara stolta över.

Men vi riktar blicken framåt. Som Kommunistiska Partiet skall vi nu fullfölja det som vi inledde 1970. Att sossar och borgare skäller på oss ser vi bara som positivt. Det bekräftar att vi är på rätt väg.

För mer information:
Anders Carlsson, partiordförande 031 – 12 26 31
Benny Christensen, partisekreterare 031 – 12 26 31Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!