Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Hannah Boberg, Kommunistiska Partiet

Kamrater!

Jag tänker tala om askmoln idag. Ingen kan undgått att höra talas om detta, vulkanutbrottet på Island orsakade kaos i hela västeuropas flygtrafik då askmolnet med skrämmande hastighet bredde ut sig. Människor valde att hålla sina barn inomhus, dörrar, fönster och hela länder stängdes.

I Sverige sprids dock ett annat askmoln med ohygglig hastighet. Det politiska askmoln som består av Reinfeldt, Borg och alla deras likar inom högerpolitiken. De som endast vill sprida mörker, smuts och förstörelse över världen.

Precis som för ett år sedan då jag stod här och talade präglas Sverige idag av den ekonomiska krisen. En kris orsakad av de rikas girighet och förvärrad av borgarregeringens passivitet. Det är vi, vanliga arbetare och tjänstemän som får betala genom bland annat uppsägningar, nedskärningar i offentlig sektor, försämrad äldreomsorg och lönesänkningar. Sveriges regering har bara haft en ambition i krisen, att rädda kapitalisterna. När personalen inom vård och omsorg eller skola går på knäna och inte har tid för mer än det mest grundläggande då finns inga pengar, men att skrapa fram ett par miljarder när giriga banker vill ha sitt går utmärkt.

Den svenska regeringen har i sin marknadsfundamentalism en hatisk inställning till allt vad trygghet och rättigheter heter. Den svenska regeringen har redan tidigare slagit sönder a-kassan och attackerat sjukförsäkringen, och nu satsar man pengar på helt meningslösa projekt där arbetslösa ska lära sig söka nya jobb. Någon förklaring på hur man ska kunna söka jobb som inte finns har de dock inte.

Det finns många sätt att skapa nya jobb. Problemet är att högerregeringen inte vill. Vi kommunister vill däremot.
Vi säger:

  • Dela på jobben och inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön!

Så ger vi fler chans att komma ut på arbetsmarknaden.

  • Sänk pensionsåldern till 60 år!

Så ger vi ungdomarna större chanser till arbete!

Ett politiskt askmoln svävar även över Växjö. Här i Växjö kommun talar arbetslöshetssiffrorna sitt tydliga språk om situationen. Arbetslösheten i Växjö är nu 7,8 %, vilket innebär att 4123 personer var helt utan jobb eller i åtgärder i mars i år. Bland ungdomar var arbetslösheten ännu högre. 11,7 % eller 1060 ungdomar i åldern 18-24 år gick utan jobb. I hela Kronoberg gick 7,5% eller 8523 personer utan jobb i mars.

Allvaret i situationen understryks än mer av det ökade antalet familjer i Växjö som behöver ekonomiskt bistånd (socialbidrag) för att klara vardagen. Just nu har ca 1100 hushåll i Växjö kommun ekonomiskt bistånd, en ökning med närmare 14 procent på ett år! Ansvarig politiker, Willemo Carlsson (M), säger att hon ”hoppas” att dessa siffror ska minska år 2012. Ett anmärkningsvärt och skamligt uttalande, inte minst för de människor som lever på existensminimum. Det är nu något måste göras, det duger inte med att sitta och hoppas att något ska hända om 2 år. Willemo Carlsson borde själv få leva på dessa nivåer tills situationen förbättras. Jag har en känsla av att hon då skulle kräva omedelbar handling i frågan.

I Växjö kommuns kassakista finns just nu nästan en halv miljard kronor. Vi i Kommunistiska Partiet har länge sagt att dessa pengar inte får läggas på hög. Det är i kristider kommunen måste agera offensivt med offentliga satsningar.

  • Öka resurserna till skolan och vården och anställ fler

Så bekämpar vi även arbetslösheten i kommunen.

  • Stoppa all privatisering och alla entreprenader i kommunen

Så våra skattepengar kommer till nytta för folket här istället för att stoppas undan på bankkonton utomlands.

Den borgerliga alliansen fortsätter sitt ideologiska systemskifte i Växjö. Allt ska privatiseras, även om det blir dyrare för kommuninvånarna och även om all berörd personal är emot det. Sophämtningen ska ut på entreprenad, förskolor ska privatiseras, likaså tolkförmedlingen, allmännyttan säljs ut och SFI-undervisningen på Komvux ska konkurrensutsättas.

Detta är några exempel på borgarnas obesinnade privatiseringshysteri som eskalerar i ett allt raskare tempo. Men agerande sker inte utan protester. Inom i stort sett alla områden möts planerna med skepsis från anställda och från allmänheten. Växjö håller på att förvandlas till ett välfärdens krematorium, där minsta lilla offentliga verksamhet ska förvandlas till privatiserad aska.

Personalen och de boende på äldreboendet Sörgården i Rottne blev överkörda när de inte ville att Attendo Care AB skulle ta över driften där i januari. Sopåkarna har i ett öppet brev till kommunen protesterat mot planerna på en privatisering. Man vill inte se de osäkra anställningsförhållanden som kommer med en privat huvudman och man vill absolut inte arbeta på ackord. Sophämtarna i Växjö har kommunisternas fulla stöd i sitt motstånd mot privatiseringarna.

Borgarnas fanatism framträder dock tydligt. Ansvarige politikern Ulf Hedin (M) har klart och tydligt sagt att kommunen inte får vara med och lägga anbud om sophämtningen citat, ”även om tekniska förvaltningen skulle kanske skulle göra det arbetet billigast av alla” slut citat. Privatisering till varje pris även om det kostar kommunen mer!

Vi kommunister säger: sluta med denna privatiseringshysteri, ingen verksamhet i Växjö kommun får privatiseras eller läggas ut på entreprenad! Sätt stopp för den oansvariga borgerliga lekstugan!

Som jag sa går kommunen med överskott, men anledningen till att den gör det är att borgarstyret medvetet avstår från att satsa på de områden där pengarna behövs. Våra skattepengar är ju inbetalda just för att vi ska ha trygghet när vi blir gamla och en bra skola när vi är barn. Inte för att läggas på hög eller skickas till nåt privat bankkonto på Caymanöarna.

Det finns dock fler än de öppna borgarpartierna som hellre lägger skattepengarna på annat än det gemenamma. De ledande vänsterpartisterna i Växjö, däribland ettan på Vänsterpartiets riksdagslista, Carin Högstedt, har gått ut i media och förklarade att det såkallade RUT-avdraget borde var kvar. ”Avdraget för hushållsnära tjänster”, det så kallade RUT-avdraget, är inte ett avdrag. Det är ett bidrag, där statliga skattepengar subventionerar enskildas hushållsarbeten.

Idag när allt fler äldre får otillräckligt med hjälp i sina hem och många låginkomsttagare med småbarn går på knäna, så väljer regeringen att finansiera städhjälp åt överklassen. I motsats till Vänsterpartiet i Växjö är vi helt emot detta bidrag till överklassen, eftersom det både är kvinnofientligt och klassorättvist. Till skillnad från Högerstedt tycker vi inte att skattepengar ska gå till att städa överklassens dass. Det kan de fixa själva.

I januari förvandlades även en del av rättvisan när det gäller mediciner till aska, då trädde den borgerliga avregleringen av apoteksväsendet i kraft i Sverige. I Växjö har nästan alla apotek privatiserats, alla de stora med bäst läge.
Så var det med den valfriheten! Men det finns i alla fall två statliga apotek kvar i Växjö; i vårdcentralen Birka på Öster samt apoteket Shop på gågatan. Dock kan man undra hur länge detta varar, när apoteket självt börjat diskutera konceptuthyrning av apotek enligt rena mcdonaldsmodellen.

Vi kommunister presenterar ett alternativ till en välfärd lagd i aska. Därför kandiderar vi till kommunfullmäktige i höstens val, på helheten av vår politik – Växjös enda vänsteralternativ. Att vara kommunist är att kämpa för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Ett samhälle där ingen tillåts berika sig på någon annan. Där allas frihet från förtryck banar väg för den enskilde att utveckla alla sina förmågor.

Men samhället blir inte bättre av sig självt. Det krävs kamp för att förändra Sverige och världen. Från ett samhälle som sätter storföretagen och deras vinster i centrum till ett samhälle som sätter människorna och deras behov högst. Endast en socialistisk utveckling kan lösa de problem som Sverige och världen står inför.

Det borgerliga askmolnet kan skingras, men då krävs en röd luftrensare. Ett hundraprocentigt vänsteralternativ och valets rödaste röst! Välj Kommunistiska Partiet i kommunfullmäktigevalet tredje söndagen i september.

Vi vill ha ett samhälle där arbete är en rättighet, där avskedanden och lönesänkningar är en omöjlighet, där rättvisa och solidaritet är en solid grund, där rätten till en god utbildning, bra vård, en trygg ålderdom och ett rikt kulturliv dikterar villkoren. En framtid i en svensk socialistisk republik!

Röd front kamrater!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!