Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Jan-Åke Karlsson, 1 maj 2010

1 majfirare!

Vi firar arbetarklassens egen dag, 1 maj. Men 1 maj är också den internationella solidaritetens dag. Vi vet att situationen för arbetarklassen i vårt land är svår och att kapitalisterna tillsammans med högerpolitikerna gör allt för att öka klasskillnaderna. Sverige behöver mer av solidaritet med de utsatta och vi behöver en betydligt mer rättvis politik i vårt land, men vi behöver också betydligt mer rättvisa i världen och i förhållande till andra länder.

Sverige har officiellt inte deltagit i något krig sedan 1815, men detta är en falsk historieskrivning eftersom Sverige sedan några år fullt ut deltar i det imperialistiska kriget i Afghanistan. Svenska soldater dödar och sårar, svenska soldater förstör och förnedrar, detta i ett fattigt land långt borta från Sverige Den svenska krigsinsatsen i Afghanistan sker utan svenska folkets medgivande och det sker som en öppen spottloska på den svenska alliansfriheten. Krigsinsatsen i Afghanistan leds av USA och startade utan FN-sanktion. Kriget i Afghanistan är således ett olagligt krig och i detta krig deltar Sverige fullt ut som en stridande part och med NATO:s emblem på uniformerna.

Svenska folkets medvetande om det svenska deltagandet i kriget väcktes i februari då två svenska officerare dödades. Det var inte de första svenska dödsoffren i detta krig och det är troligen inte de sista, ju längre Sverige deltar i det orättfärdiga kriget desto fler unga män och kvinnor kommer komma hem i säckar. Fyra unga svenska män har hittills dött i Afghanistan, fyra offer som media i vårt land gärna talar om och hyllar. Men media och andra krigsanhängare är helt stumma i förhållande till de afghanska offren. Förra året dödade NATO-trupperna i Afghanistan 2412 civila afghaner. 2412 civila, sju personer varje dag, dödades av ockupationstrupperna, varför är det så tyst om dem? Är det för att de är muslimer? Är det för att de är på fel sida? Är det för att de anses vara terrorister? Eller handlar det om att de råkade stå i vägen för imperialismens strävan efter att kontrollera oljan i Mellanöstern i allmänhet och kontrollen över det strategiskt viktiga Afghanistan i synnerhet.

Vår annars osynlige utrikesminister Carl Bildt dök plötsligt upp i vårt land och angrep oppositionen i fråga om kriget i Afghanistan. ”Det går inte att tala om internationell solidaritet utan att tala om Afghanistan”, bräkte Bildt, som ett eko av sina idoler i USA:s militärledning. Uttalandet är lika avskyvärt som Bildt är som person. Eftersom han hävdar att kolonialkrig är internationell solidaritet. Det är solidariskt att slå ihjäl afghaner som inte begriper att USA ockuperar deras land för att befria dem.

Vi kommunister är emot detta krig, precis som vi är emot alla krig. Vi kommunister är de fredsälskande förkämparna och därför säger vi inte en man, inte en kvinna inte en krona till det imperialistiska kolonialkriget i Afghanistan. Till de krigshetsande borgerliga ledarsidorna säger vi fy skäms! Till den svenske krigsministern Sten Tolgfors säger vi ta hem trupperna omedelbart. Sverige ut ur Afghanistan. Till den svenske arrogante knähunden Carl Bildt säger vi åk tillbaka dina idoler i USA så vi slipper se och höra dig. Till den svenske NATO-fundamentalisten majoren Jan Björklund säger vi att aldrig, aldrig ska Sverige gå med i krigshetsaralliansen NATO!

Den borgerliga regeringen har nyligen gått med på att låta NATO komma till Sverige i sommar och träna bombfällning över Norrland. 20 flygplan och över 250 NATO-soldater ska välkomnas på svensk mark för att förfina sina färdigheter så att ytterligare oskyldiga kan läggas till fjolårets 2412 dödade afghaner. Vi säger stoppa NATO-övningen Norrland. Inga NATO-trupper på svensk mark!

Tyvärr är kriget i Afghanistan inte det enda krig som Sverige deltar i. Sedan den 1 april har Sverige ledningsansvaret för EU:s insatser mot s.k. pirater utanför Somalias kust. Den krigsflotta som EU och NATO just nu har utanför landet är vida större än vad som var fallet när kalla kriget var som mest spänt. Bakom truppnärvaron i västra Indiska oceanen ligger ekonomiska intressen och en ökad militarisering. Havet är ett av världens mest fiskrika och EU:s fiskeflotta ligger här och dammsuger havet via ett olagligt fiske. FN-experter ville redan 2005 införa ett embargo på fisk från somaliska vatten och stoppa plundringen, men detta har de rika länderna vägrat gå med på. Somaliska fiskare kan inte längre skrämma iväg de som fiskar olagligt i området för då stämplas de som pirater. Vi säger att i stället för att stödja EU:s jakt på somalier borde Sverige stödja Somalias jakt på tjuvfiskare från EU!

EU:s agerande i Afrika är bara ett exempel på det orättfärdiga i EU-politiken. Vi vet hur EU ser på demokrati, på fred, på arbetarinflytande, på fackliga rättigheter. Vi i Kommunistiska Partiet är inga EU-kritiker, vi är EU-motståndare. Det senaste året har vi sett hur Miljöpartiet svängde på en femöring och blivit EU-anhängare och idag är det partiet ett av de mest EU-entusiastiska partierna. Vår s.k. vänsteropposition, där det arbetarfientliga Miljöpartiet ingår, har beslutat att sopa EU-frågan under mattan i höstens val. I den överenskommelse som sossarna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gjort om utrikespolitiken skriver de att, citat: EU är en central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem. Vi rödgröna är fast beslutna om att Sverige skall vara en aktiv medlem i EU för att kritiskt granska, förändra och förbättra. Slut citat.

Denna formulering är alltså redan underskriven och Vänsterpartiet sällar sig därmed till de EU-positiva krafterna. Inom Vänsterpartiet finns starka krafter för att även programmatiskt slopa kravet på Sverige ut ur EU. Bl.a. har Vänsterpartiet i Kronoberg lagt en motion till deras kongress om att kravet på Sverige ut ur EU ska strykas ut Vänsterpartiets program. Vi vet att det finns många EU-motståndare kvar i Vänsterpartiet, men de har en svår uppgift framför sig vid deras kongress nästa helg. I förslaget till valplattform för Vänsterpartiet har man tagit bort allt vad EU-motstånd heter och detta med hänvisning till att EU-frågan inte är en valfråga i valet 2010.

Men hur kan man hävda att EU-frågan inte har med valet att göra? EU påtvingar medlemsländerna en nyliberal tvångströja, där man kräver att inflationsbekämpning måste vara en högre prioritering än att bekämpa arbetslösheten. Det är därför vi har fått budgetslaveriet i vårt land och det är därför vi i Sverige sett så många offentliga jobb försvinna de senaste 15 åren. Samma sak händer i Grekland just nu.

EU, anförda av Tyskland, vill tvinga på landet stora försämringar och nedskärningar i sann nyliberal anda. Om Sverige lämnat kronan för euron, som hela etablissemanget så gärna vill hade den ekonomiska krisen i Sverige varit minst lika djup som den vi nu ser i Grekland. Att vi sa nej till euron har räddat tiotusentals jobb i vårt land, så tack alla vi som röstade nej 2003.

1 maj är den internationella solidaritetens dag. Mest framträdande på detta område är Kuba.
I oktober kom ytterligare ett bevis för detta när UNDP:s rapport ”Human Development 2009” kom. Rapporten visar på några av Kubas exceptionella landvinningar. Framförallt när det gäller hälsa och utbildning. Här ligger Kuba i topp i världen. Den kubanska solidariteten visas bl.a. genom att tusentals personer i Uruguay har återfått synen. Fler än 12 000 uruguayaner har genomgått kostnadsfria ögonoperationer på ögonsjukhuset ”Jose Martí” i utkanten av huvudstaden Montevideo.

När jordbävningskatastrofen drabbade Haiti i januari fanns det redan 344 kubanska läkare i landet. Omgående skickades fler läkare till Haiti. Kuba är det land som haft flest läkare på plats efter jordbävningen och de har tagit hand om flest skadade.

Trots detta har den kubanska insatsen på Haiti gjorts helt osynlig i den omfattande media-rapporteringen i Sverige. Inga rubriker, inga notiser, inga omnämnanden i reportagen från landet. Däremot har svensk media ägnat stor uppmärksamhet åt en fängslad brottsling som hungerstrejkat sig till döds på Kuba. Socialdemokratiska Dagens Arena ställer sig här på dem Miami-ledda mobbens sida. Man gör allt för att hetsa mot Kuba, eftersom Kuba står för en annan världsordning, för solidaritet, gemenskap och rättvisa.

Apropå Haiti. Minns USA:s solidaritet efter katastrofen. ”Vi ska inte överge våra grannar”, sa president Obama och skickade 10 000 soldater och ett hangarfartyg till Haiti! Apropå jordbävningar så måste man här i Växjö framhålla de växjöbor med rötterna i Chile som gjort en strålande solidarisk insats och insamling för att hjälpa det jordbävningsdrabbade Chile. Bra gjort! Ni och kubanerna är en förebild för fler att ta efter.

I höstens val här i Växjö kommer vi i Kommunistiska Partiet att driva kravet på att Växjö borde inrätta ett vänortsutbyte med Kuba. Inte för att vi vill ha det som på Kuba, därtill skiljer sig våra länder alltför mycket åt, men väl för att vi har mycket att lära av kubanerna. Solidariteten och sjukvården har vi nämnt, men det handlar också om utbildningsområdet eftersom landet där är världsledande. En orsak är att det på Kuba inte finns fler än 20 elever i klasserna. Något för Växjö att ta efter och ytterligare ett krav som vi driver i valrörelsen.

I valet i höst kommer vi även att återigen driva kravet på att Växjö kommun ska bojkotta israeliska varor. Vi har länge agerat i denna principiellt viktiga fråga och vi vill påminna om att när vi för några år sedan la ett medborgarförslag med detta krav så röstade fullmäktiges samtliga sju partier emot förslaget, från Vänsterpartiet till Moderaterna. Vi i Kommunistiska Partiet säger att utan rättvisa för palestinierna finns det ingen rättvisa världen. Den som kallar sig humanist eller demokrat måste aktivt ställa sig på palestiniernas sida och stå upp för deras självklara rätt till sitt eget land.

Idag på 1 maj, solidaritetens dag, kan vi glädjande nog konstatera att det om några dagar avgår en konvoj med åtta fartyg till Palestina för att bryta det rasistsiska Israels illegala blockad som håller Gaza som ett svältande koncentrationsläger. Projektet heter ”Ship to Gaza” och i lasten finns material och förnödenheter som finansierats av många Palestinavänner runt om i Sverige och Europa. Kommunistiska Partiet har även bidragit med medel ur vår egen Palestina-insamling. Den israeliska blockaden mot Gaza utgör på samma gång en humanitär katastrof och ett pågående krigsbrott. En och en halv miljon människor trängs på en fyra mil lång och en mil bred yta. De har berövats alla de mänskliga rättigheter som det i andra sammanhang talas så stort och mycket om; de pinas, de förnedras, de terroriseras. Men ändå blundar västvärldens ledare. För att Israel är deras krigsförbrytare. Detta utgör vår tids värsta hyckleri. Ship to Gaza har för avsikt att bryta blockaden. Om man lyckas kommer Gazas nöd att lindras lite grand. Men framförallt är avsikten med projektet att kasta ljus över hyckleriet. Blockaden måste hävas. Israels terror mot palestinierna måste få ett slut. Vi önskar Ship to Gaza lycka till. Och vi lovar att fortsätta arbeta för ett fritt och demokratiskt Palestina, samtidigt som vi lovar att fortsätta arbeta för att bojkotta den rasistiska staten Israel!

Som ni ser handlar höstens kommunval också om internationella frågor. För sådana är vi kommunister, vi vet att de nationella frågorna hör ihop med de internationella frågorna och vi vet att de lokala frågorna är förknippade med de globala frågorna. Därför finns det ett samband mellan att Växjö kommun nu för första gången på närmare 20 år ska sparka lärare.

11 tjänster ska bort på gymnasieskolorna och ytterligare budgetminskningar är redan klubbade i både grundskola och gymnasieskola. Bakom de kommunala nedskärningarna ligger EU-politiken och dess krav på en minskad offentlig sektor. De multinationella företagen vill berika sig på allas våra gemensamma saker. Här i Växjö driver nu danska riskkapitalister en skola och vi ser hur stora vårdbolag tar över driften av kommunal verksamhet.

Allmännyttan säljs ut till hugade bostadskapitalister, för några veckor sedan såldes 613 lägenheter i Arabyområdet ut. Nedvärderingen av allmännyttan är påtaglig och vårt moderata kommunalråd vill främst satsa på att bygga villor i kommunen. Bo Frank hävdar att ”för varje ny bostad som byggs så frigörs en billig lägenhet i slutet på flyttkedjan”. Med denna argumentation så behöver det alltså inte byggas nya hyresrätter i Växjö. Men hyresrätter är inte slutet på flyttkedjan utan början på den. I stort sett alla ungdomar som flyttar från föräldrahemmet flyttar till en hyresrätt. Ytterst få av dem köper en bostad och framförallt inte en villa. Om Växjö inte ska bli en transitort för ungdomen på vägen till storstäderna måste kommunen satsa på ett nybyggande av billiga och mindre hyreslägenheter. Växjö kommun måste ta sitt ansvar och satsa betydligt mer på att bygga hyresrätter. Man måste även slå fast att underhållet av kommunens bostadsbestånd ska vara en prioriterad fråga. Behoven finns, det vet vi, men en kraftig satsning på renoveringar skulle även utgöra en viktig insats för att motverka den höga arbetslösheten. Här måste allmännyttan gå i spetsen och utvecklas, inte säljas ut som i alliansens värld.

Vi firar 1 maj Arbetarklassens och solidaritetens dag. Vi firar den i ett borgerligt Sverige. Vi firar den i en monopolkapitalistisk värld Men vi ska komma ihåg att inget varar för evigt. Jag skulle vilja påminna om den ryske poeten Majakovskijs strof: ”Ananas, järpe, frossa och njut – borgare, snart är din saga slut”. 1 majfirare – hjälp oss att göra slut på borgarnas saga! Ni ska veta att det finns ett parti som inte viker ned sig. Det finns ett parti som inte säljer ut sina principer. Det finns ett parti som är verkliga motståndare till kapitalismen och högerpolitiken.
Det finns ett parti som är 100% vänster och det finns ett parti som håller arbetarklassens och socialismens fana högt. Det Kommunistiska Partiet!

Vi må vara ett litet parti idag, men vi finns och vi är aktiva. Vi kallar saker vid dess rätta namn och vi är beredda att agera. Vi hoppas att ni är beredda att göra detsamma. Som ordförande för Kommunistiska Partiet i Växjö säger jag till er idag. Kom med oss i arbetet för en mer rättvis värld. Stöd oss i höstens val, stöd vårt arbete och stöd vår tidning Proletären. Vi finns här för er och vi vet att framtiden tillhör socialismen, vi vet att framtiden tillhör kommunismen. Röd Front kamrater!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!