Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Varför nedvärderas hyresrätten?

Svar till Bo Frank, SMP 100412
Publicerad i SMP 100414 med rubriken ”Varför nedvärderar du hyresrätten?”.

Bo Frank efterlyser ett ökat byggande av villor i Växjö. Samtidigt verkar det som om han nedvärderar hyresrätten som boendeform. Jag har tidigare frågat Bo Frank under allmänhetens frågestund hur han och hans allians ser på byggande av nya hyresrätter i Växjö och svarat han gav då är samma som han nu ger uttryck för i sin debattartikel; att för varje ny bostad som byggs så frigörs en billig lägenhet i slutet på flyttkedjan. Med denna argumentation så behöver det alltså inte byggas nya hyresrätter i Växjö. Men hyresrätter är inte slutet på flyttkedjan utan början på den. I stort sett alla ungdomar som flyttar från föräldrahemmet flyttar till en hyresrätt. Ytterst få av dem köper en bostad och framförallt inte en villa. Det gör man kanske tio år senare när familjebildningen skjuter fart och man rotat sig. Om Växjö inte ska bli en transitort för ungdomen på vägen till storstäderna måste kommunen satsa på ett nybyggande av billiga och mindre hyreslägenheter. Man kan heller inte låta underhållet av kommunens befintliga hyresrätter vänta. Något som Franks alliansbroder, Växjöhems Sven-Åke Fröderberg, antyder när han förklarar varför Växjö nu säljer ut delar av allmännyttan i kommunen. Frank hävdar att det står nybyggda hyresrätter tomma i Växjö, frågan blir i vilken omfattning då? På en punkt är jag och Bo Frank överens, kommunen har en skyldighet att se till att det finns kommunala villatomter. Men de privata aktörer som Frank vanligen hyllar bygger gärna villor och bostadsrätter men inte gärna hyresrätter, för här tjänar de inte lika mycket pengar. Mindre lägenheter med en ofta stor omsättning på hyresgäster är inget marknaden värdesätter och här måste kommunen ta sitt ansvar och satsa betydligt mer på att bygga hyresrätter. Man borde även slå fast att underhållet av kommunens bostadsbestånd ska vara en prioriterad fråga. Behoven finns, det vet vi, men en kraftig satsning på renoveringar skulle även utgöra en viktig insats för att motverka den höga arbetslösheten. Här måste allmännyttan gå i spetsen och utvecklas, inte säljas ut som i alliansens värld.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!