Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kommunchef i Alvesta sparkas – får 1,6 miljoner

Publicerad i Proletären nr 9/2010

I Alvesta kommun har kommunchefen Eric Rydén på senare tid omgivits av en ”förtroendekris” på grund av oenigheter mellan kommunens politiska ledning och kommunchefen. När man nu enhälligt beslutat att avsätta kommunchefen utlöses också en fallskärm på 15 månadslöner eller cirka 1,6 miljoner kronor. Säg den arbetare som får det vid ett avskedande. Till saken hör även att Alvesta kommun under föregående år genomfört omfattande nedskärningar i den offentliga verksamheten och höjt skatten med 90 öre. Som ett exempel är överbeläggning, personalbrist, och brist på korttidsplatser ett faktum på kommunens äldreboenden. Tjänster som skulle kunnat öppnas för nya sökande vid pensionsavgångar tillsätts inte heller. Alvestaborna har all anledning att ifrågasätta den politiska ledningens legitimitet och kompetens när skattepengar som skulle kunnat gå till de svagaste i samhället istället avsätts för att göda högre tjänstemän som misskött sig.

Per BobergPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!