Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Visionslöst vänsterparti?

Publicerad i Växjöbladet Kronobergaren den 2/4 2010

I VK 19/3-10 kunde man i en artikel läsa vänsterpartisten Anders Mårtenssons åsikt i frågan om privatiseringar. Mårtensson menar att det är omöjligt att återförstatliga Posten eller Apoteket, och vidare att vägen till en rättvisare fördelning i samhället handlar om att ”reglera de värsta orättvisorna”. Staten ska med andra ord i sann socialliberal anda städa upp efter kapitalismens värsta skadeverkningar men inte göra något åt det grundläggande problemet. Att Mårtensson menar att det inte skulle gå att återföra verksamheter av samhällelig vikt i gemensam ägo är minst sagt anmärkningsvärt. Gick detta att göra med apoteken på 70-talet så är möjligheterna definitivt inte mindre idag. Frågan är snarare om viljan finns? För oss kommunister är svaret enkelt. Vi vill ha ett statligt apotek som säkrar alla medborgares tillgång till läkemedel. Rättvisa och trygghet är i högsta grad möjligt – politik handlar om att vilja.

Per Boberg
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!