Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Utanför Systemet nr 2/2010

Innehåll

Fördjupad ekonomisk kris i Växjö
Allmännyttan i Växjö säljs ut
Apoteket Teleborg nu sålt
Vänsterpartiet i Växjö är för RUT-avdraget
Röd Front 1 maj
Kommunistiska Partiet kandiderar till kommunfullmäktige
Bluffskola till Växjö?
Till sist…

Fördjupad ekonomisk kris i Växjö

Arbetslöshetssiffrorna talar sitt tydliga språk om situationen i Växjö kommun. Arbetslösheten i Växjö är nu 7,9 %, vilket innebär att 4149 personer var helt utan jobb eller i åtgärder i januari. Bland ungdomar var arbetslösheten ännu högre. 12% eller 1089 ungdomar i åldern 18-24 år gick utan jobb. I hela Kronobergs län gick 7,5% eller 8604 personer utan jobb i december. Man bör betänka att deltidsarbetslösa och personer med tillfälliga jobb inte ingår i den här statistiken som är hämtad från Arbetsförmedlingen.

Allvaret i situationen understryks än mer av det ökade antalet familjer i Växjö som behöver ekonomiskt bistånd (socialbidrag) för att klara vardagen. Just nu har 1100 hushåll i Växjö kommun ekonomiskt bistånd, en ökning med närmare 14 procent på ett år! Ansvarig politiker, Willemo Carlsson (M), säger att hon "hoppas" att dessa siffror ska minska år 2012. Ett anmärkningsvärt uttalande, inte minst för de människor som lever på existensminimum. Det är nu något måste göras, det duger inte med att sitta och hoppas att något ska hända om 2½ år.

I Växjö kommuns kassakista finns just nu 443 miljoner. Vi i Kommunistiska Partiet har länge sagt att dessa pengar inte får läggas på hög. Det är i kristider kommunen måste agera offensivt med offentliga satsningar. Behovet av upprustning av allmännyttan och kommunens skolor är stort, likväl väljer man att istället lägga pengarna på hög fram till valrörelsen. Alla partier i fullmäktige har lovat att först i maj tala om vad man vill spendera dessa pengar på.

 

Allmännyttan i Växjö säljs ut

Den styrande borgerliga minoriteten i kommunfullmäktige har beslutat sälja ut stora delar av allmännyttan i Arabyområdet. Växjöhem säljer ut över 600 lägenheter, dvs en tredjedel av sitt bestånd i stadsdelen till det privata bolaget CA-Fastigheter i Kalmar. Enligt borgarna i Växjöhems styrelse kommer utförsäljningen medföra att området renoveras snabbare. Vi tvivlar på att så kommer att ske, men om så skulle vara fallet frågar vi oss varför Växjö kommun håller inne med nödvändig upprustning av det gemensamma bostadsbeståndet. Behovet finns, pengarna finns, och det hade varit en viktig åtgärd för att stimulera ekonomin och reducera arbetslösheten inom byggnadsbranschen. Men istället väljer man att i sann marknadsfundamentalistisk anda sälja ut det gemensamma till förmån för det privata.

Informationen till de boende i de berörda områdena Citrinen och Bärnstenen har varit mycket knapphändig. De boende har redan beklagat försäljningen i media, och flera oroar sig för att behöva flytta till följd av chockhöjningar av hyran. Vi i Kommunistiska Partiet kräver att Växjö kommun skaffar sig garantier för att hyresnivåerna inte förändras, samt att området inte omvandlas till bostadsrätter. 

Ytterligare ett allmännyttigt område har sålts ut. Kvarteret Slånbäret, kommunens enda kollektivhus, har reats bort för 19 miljoner, vilket utgör ungefär 61 procent av det uppskattade marknadsvärdet. Kommunistiska Partiet är motståndare till att allmännyttan säljs ut, och menar att man istället borde satsa på byggande av billiga kommunala hyresrätter.

 

Apoteket Teleborg nu sålt

I förra nyhetsbrevet skrev vi att det bara fanns tre statliga apotek kvar i Växjö. Denna siffra har nu sjunkt till två, eftersom Apoteket Teleborg numera tillhör "Apoteksgruppen". Detta företag kommer att utgöra ett kluster av privata småföretag som hyr ett centralt koncept, så kallad franchiseing. En term som för de flesta är starkt förknippad med driftsformen inom exempelvis McDonalds. 

 

Vänsterpartiet i Växjö är för RUT-avdraget

Två dagar efter att Vänsterpartiet nationellt gick ut och lovade avskaffa rut-avdraget gick de ledande vänsterpartisterna i Växjö ut i media och förklarade att avdraget borde var kvar.

Vänsterpartisterna Carin Högstedt, Håkan Frizén, Örjan Mossberg, Anders Mårtensson och Hossein Pishdar har förklarat att det så kallade pigavdraget inte bara måste vara kvar för att bekämpa arbetslösheten, utan det borde även utvecklas så att fler kan använda det. Särskilt Högstedts agerande är uppseendeväckande eftersom hon gjort sig känd för att värna kvinnornas utsatta situation och för att vara en ivrig motståndare till just rut-avdraget. Högstedt är dessutom placerad som nummer ett på Vänsterpartiets riksdagslista för Kronobergs län. Man kan undra hur hon tänker rösta i en riksdagsomröstning där S, V och MP lägger en motion eller en proposition om att avskaffa rut-avdraget. 

Vi undrar om Hög(er)stedt är beredd att fälla en eventuell röd-grön regering? I detta sammanhang är det viktigt att framhålla att "avdraget för hushållsnära tjänster" (det så kallade RUT-avdraget, Renhållning, Underhåll, Tvätt) inte är ett avdrag utan ett bidrag, där statliga skattepengar subventionerar enskildas hushållsarbeten. Idag när allt fler äldre får otillräckligt med hjälp i sina hem och många låginkomsttagare med småbarn går på knäna, så väljer regeringen att finansiera städhjälp åt överklassen. I motsats till Vänsterpartiet i Växjö är vi helt emot detta bidrag till överklassen, eftersom det både är kvinnofientligt och klassorättvist.

 

Röd Front 1 maj

Kommunistiska Partiet i Växjö går nu ut i en vårkampanj som avslutas i samband med 1 maj. Här i Växjö ordnar vi som vanligt en Röd Front-demonstration på 1 maj. Samling 15.00 på Vattentorget. Vi tågar till Speaker’s corner på gågatan där talen hålls cirka 15.30. Talar i år gör Jan-Åke Karlsson (K) och Hannah Boberg (K). Under veckorna inför 1 maj har vi flera torgmöten i centrala Växjö. Vi delar även ut ett lokalt flygblad till så många hushåll som möjligt. Kom gärna med och hjälp till i detta arbete, så att fler kan ta del av vårt budskap. Hör av dig till info@kvaxjo.se eller ring Jan-Åke på telefonnr. 0708-438504 om du vill vara med i kampanjen.

 

Kommunistiska Partiet kandiderar till kommunfullmäktige

I höst har Växjöborna återigen möjlighet att rösta på Sveriges rödaste parti. Kommunistiska Partiet kandiderar i valet till kommunfullmäktige i Växjö. Vi lovar att vara valets rödaste röst, där vi sätter det gemensamma och kollektiva före det individuella och privata. I Växjö är vi det enda partiet som står för en verklig vänsterpolitik i både ord och handling. Mer information om valet och vår kandidatur återfinns inom kort på vår lokala hemsida, en hemsida som igår fick en ny och fräsch design. Bland annat kan du nu även följa avdelningens lokala arbete på Facebook, Twitter och Youtube. 

Vår kandidatur vilar helt på ideellt arbete och egna resurser. Till skillnad från de andra partierna får vi inga bidrag från stat och kommun. Ryggraden i partiets valkandidatur, som i år omfattar fler orter och fler val än på många år, är vår valfond. Här vädjar vi om ditt bidrag. Plusgiro: 723044-4. Läs mer om vår valfond HÄR (länk).

Bekämpa högerpolitiken – rösta för en verklig vänsterpolitik!

 

Bluffskola till Växjö?

Till hösten vill fyra nya privata företag starta grundskola i Växjö. Ett av dessa är Internationella Engelska Skolan, som för att få tillstånd av Skolinspektionen att få starta, skickat ett brev till kommunen. Man vill att kommunen mer eller mindre vräker Komvux från sina lokaler på Storgatan, för att man själv vill driva sin skola där. IES har tidigare fått avslag på sin ansökan om att starta skola i Växjö, med motiveringen att man inte hade någon lokal. Men nu har man fått ansökan beviljad eftersom man inför Skolinspektionen hävdat att man har tillgång till Komvux lokaler, något som är en ren lögn och något som kommunen inte heller avser att ge dem eftersom Komvux ska vara kvar i sina nuvarande lokaler.

Vi tycker att IES agerande är mycket uppseendeväckande, och reser frågor om skolans handel och vandel. Är det månne på väg en ny bluffskola till Växjö?

 

Till sist…

…noterar vi att Maud Olofsson vill införa ett avdrag (dvs ett bidrag) för att folk ska få sina hundar rastade. Detta avdrag är precis som det låter som, ett riktigt SKIT-avdrag. Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!