Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

LO förvirrat?

Refuserad av Smålandsposten, inskickad 2004-06-21

I LOs riktlinjer inför kongressen konstateras det att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka, vilket enligt LO-toppen skulle stärka fackföreningarna. Skulle hög efterfrågan på daglönare innebära stärkta fackföreningar? Innebar importen av slavar till amerika att slavarnas ställning mot plantageägarna stärktes? Var det därför som borgerligheten förordade slopade övergångsregler för de nya EU-länderna – för att stärka fackföreningarna? Vilka dumheter. Det enda som kan stärka fackföreningarna är en ökad kamp för sina medlemmars intressen, mot kapitalägarnas intressen. LO skall vara ett språkrör för medlemmarna inte en megafon för det ”socialmoderata” partiets toppar i kanslihuset. Det måste ta kamp för en politik för full sysselsättning. En politik som är totalt omöjlig idag eftersom den strider mot hela EU:s idé: att fritt kunna röra kapital till de länder där det lönar sig bäst samt att fritt kunna importera arbetskraft till de länder där konkurrensen om jobben anses för liten. Allt för att sätta press på löner, anställningsvillkor och sociala rättigheter. Vem tjänar på denna arbetskraftsimport? Inte svenska arbetare, inte de arbetare som importeras hit till slavlöner och inte de länder som dräneras på kompetent arbetskraft. Vinsten kommer enbart arbetsgivarna till del. För att kunna tillvarata sina medlemmars och arbetarklassens intressen måste LO arbeta för ett utträde ur EU och dess arbetarfientliga regelverk. Till att börja med måste man sätta mer tryck på regeringen för att stoppa arbetsgivarnas planer på lönedumpning i samband med EU-utvidgningen.

Tom Carlsson KPML(r)-VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!