Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Terrorattack i Falluja

Refuserad av Smålandsposten, inskickad 2004-06-20

Återigen slår amerikanska terrorister till i Irak. I en
blodig attack avfyrade USA:s armé en ”precisionsmissil”
rakt in i ett fattigt bostadsområde i Falluja. Över tjugo
människor dödades, inkluderandes kvinnor och barn.

Man uppgav att området hyste milis som var lojal till en viss
Abu Musab Zarqawi. Eventuellt skulle han själv befinna sig i området.

Fanns Zarqawi verkligen där?

Den amerikanska arméns taleslögnare General Mark ”Göbbels”
Kimmit säger att han inte vet, men att:

”multipla bekräftelser av handlingsbara underrättelser
indikerar att flera av hans kumpaner var närvarande”
.

Inte alla i armén är dock uppdaterade i den senaste lögnen.
En hög tjänsteman från armén säger:

”detta kan var varit ett av hans gömställen…men
vi har helt enkelt inga bevis”
.
Det är alltså en ren fabrikation av samma snitt som lögnerna
om Iraks massförstörelsevapen.

Utan att ha haft några bevis dödar alltså armén
över 20 människor. De visste mycket väl att civila var
i området men Kimmit säger:
”det är standardprocedur att genomföra en rapport
om ”godtagbara förluster” innan man genomför en
operation likt denna. De ”godtagbara förlusterna” var
inom tillåtna gränser”
.

Tillåtna för vilka? Tillåtna under vilken lag eller
moraliskt påbud?

Betänk följande liknelse:
Det finns en förrymd, dömd och beväpnad massmördare
på Kvantum i Växjö. Skulle det vara ”tillåtet”
att släppa en bomb på varuhuset för att döda mördaren,
vetandes att några hundra människor skulle dödas? Skulle
det vara tillåtet om ett dussin oskyldiga skulle dödas? Skulle
ett enda oskyldigt offer tolereras?

Jag betvivlar att detta skulle anses som tillåtet av någon.
När det gäller irakiska liv verkar det dock vara en annan
historia.

Tom Carlsson KPML(r)-VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!