Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Så länge ugnarna brinner kommer vi att kämpa!

Publicerad i Proletären nr 22 – 2004

Beslutet att lägga ned Sandvik gavs 24 maj av Orrefors Kosta Bodas styrelse. Arbetarnas brev till styrelsen hade ingen effekt.

I Smålandsnytt förklarade Cöster att fabriken måste läggas ned ”för att rädda Koncernen”. Det var det ”minst smärtsamma”. Han talade om helhetslösningar, och ledningen verkar inte ha en aning om vad de vill. Han var vagheten själv. Vad sägs om följande påståenden:
”Jag vill vända utvecklingen” genom att: ”Skapa en kreativ och positiv atmosfär i kvarvarande produktionsenheter.” (Hur nu detta ska göras när man behandlar arbetarna som slit och släng-varor)

”Slå sig in på nya segment.” (Antagligen industriellt producerat glas i låglöneländer under vidriga arbetsförhållanden.)

”Förändra distributionskanalerna.” (Gud vet vad det betyder, förmodligen vet han det inte själv!)

I tisdagens Smålandsposten kom ytterligare detaljer fram.

Förutom de 141 personerna som varslas flyttas alltså vannaproduktionen från Kosta till Orrefors. Under styrelsemötet reserverade sig styrelsens fackliga representant mot beslutet att lägga ner, och en löntagarkonsult kallas nu in. När det arbetet är färdigt och en rapport är framlagd inom 3-4 veckor återupptas MBL-förhandlingarna, enligt vd Håkan Cöster.

Tanken är att glasbruket ska läggas ned omkring årsskiftet, men avvecklingen ska ske successivt från sista kvartalet i år. Produktionen flyttas över till Kosta, Åfors samt utomlands.

Två nya ugnar ska byggas i Kosta, där den gamla vannan (vanna är en slags ugn för att smälta glas) låg. Vannaproduktionen ska alltså koncentreras till Orrefors, där en av vannorna ska byggas om för att passa Kostas produkter. Detta arbete ska vara klart vid årsskiftet.

Företaget vill att 70 personer från Sandvik följer med till Kosta.

Vad gäller ”outsourcing”, dvs tillverkning av servisglas i andra länder, ville inte Cöster svara på om kvalitén kan bibehållas. Avtal med något glasbruk, förmodligen i Östeuropa, är ännu inte klart.
”På sikt kommer sju-åtta procent av glaset att tillverkas utomlands.”

Vd:n för det företag som äger majoriteten av Orrefors Kosta Boda, Flemming Lindelöv, besöker glasriket på tisdag. Tidigare i veckan gick han ut med att ytterligare neddragningar kan bli nödvändiga. Han ska bland annat träffa fackliga företrädare på Sandvik och kommunalrådet i Lessebo kommun Monica Widnemark (s).

Tom CarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!