Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Låt Sverige komma ur EU!

Publicerad i Växjöbladet/Kronobergaren 090911 men i nedkortad version. Fetmarkering är den text som togs bort av tidningen.

Då var det dags igen för Sverige och Växjö att stå värd för ett EU-toppmöte. Eller snarare ett informellt ministermöte. Dessa informella möten är avslöjande för hela EU-projektet. Man vill gärna ge sken av ett demokratiskt uppbygge och en folklig förankring, men EU har inget med insyn, folkmakt eller påverkansmöjligheter att göra. Besluten tas bakom stängda dörrar efter intensiv påverkan av över 15 000 lobbyister.

Detta demokratiska underskott försöker man bl.a. dölja genom ett EU-parlament, som inte är ett riktigt parlament eftersom det saknar såväl förslagsrätt som beskattningsrätt och endast har begränsad möjlighet att påverka lagstiftningen. EU visar ständigt sitt förakt för medborgarnas vilja, i Sverige får vi t.ex. inte rösta om förslaget till ny grundlag för EU, det s.k. Lissabonfördraget. När Irland som enda land fick rösta om detta förslag röstade man nej. Men i maktens och EU:s ögon röstade irländarna fel och därför tvingas de rösta en gång till.

Det är inte konstigt att allt fler medborgare vänder EU-ryggen. Nu senast manifesterat i valet till EU-parlamentet i juni där endast 43% av unionens medborgare röstade. EU-makten söker förtvivlat en folklig legitimitet men då EU är ett politiskt projekt för att tillgodose marknadskrafterna och det fria kapitalet kommer de aldrig lyckas i denna strävan. EU-politiken innebär lagstadgad högerpolitik, så de som värnar det offentliga och gemensamma gör klokt i att vända EU ryggen och kräva att Sverige ska lämna unionen. Därför välkomnar vi EU:s ministrar till Växjö med ett rungande ”Nej till EU”!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!