Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Sveriges fjärde världsrekord

Publicerad i SMP 010227 med rubriken ”Vänsterpartiet bedriver högerpolitik”.

Efterskörden till krisens 1990-tal med EU-anpassning och massarbetslöshet kan nu avläsas i statistiken. Sedan tidigare stoltserar regeringen med Göran Persson i spetsen med tre världsrekord på den kapitalistiska ekonomins område. Sverige har världsrekord i ökade klassklyftor. I inget annat land i världen har klassklyftorna ökat så mycket under de senaste tio åren, allt enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP. Det är därför Statistiska Centralbyrån kan rapportera att antalet mångmiljonärer tredubblats samtidigt som antalet människor som lever under det officiella fattigdomsstrecket har passerat 800 000. Sverige har världsrekord i ökad utsugning. I inget annat land i världen har produktiviteten ökat så mycket sedan 1990, allt enligt OECD. Det är därför utbrändhet har blivit ett begrepp och det är därför långtidssjukskrivningarna skjuter i höjden. Sverige har även världsrekord i social nedrustning. I inget annat jämförbart land har bantningen av de offentliga utgifterna varit så drastiska och omfattande som i Sverige under 1990-talet. I alla fall om man får tro OECD eller EUROSTAT. Nu kan Sverige och regeringen visa upp ytterligare ett världsrekord. I klassen OECD-länder är Sverige världssämst på att bygga bostäder. Förra året byggdes mindre än 20000 bostäder medans behovet var nästan dubbelt så stort. Sverige var en gång i tiden världsbäst i denna genre. Det var under den sociala bostadspolitikens och miljonprogrammets dagar. Då byggdes hundratusen lägenheter om året med statliga räntesubventioner och pengar från ATP-fonderna. På ett årtionde byggdes bostadsnöden och trångboddheten bort. Det var på den tiden socialdemokratin ännu hade visioner om något de kallade folkhemmet. Idag är visionerna övergivna. De behövs inte i det Sverige där vår framtid är en liberal seglats på de fria marknadskrafternas oändliga ocean. Den sociala bostadspolitiken är följdriktligen nedmonterad, pensionspengarna förskingras på börsen, och bostaden har förvandlats till en mjölkko för diverse fastighetsskojare och hyresockrare; inte minst staten står för en stor del av mjölkningen då bostadspolitiken det senaste decenniet utgjort för en allt större del av budgetens plusposter. Den socialdemokratiska regeringen och dess stödpartier har alltså erövrat ytterligare ett världsrekord på marknadsliberalismens planhalva. En planhalva som handlar om kapitalistisk politik, om EU-politik, om högerpolitik. Att denna politik stöds fullt ut av Vänsterpartiet är synd och skam. Gudrun Schyman beklagar ibland att Vänsterpartiet inte fått igenom alla sina krav. Men det är bara spel för galleriet. I verklighetens politik sluter Vänsterpartiet reservationslöst upp bakom Persson & Co. Faktum är att Vänsterpartiet inte opponerat i en enda avgörande fråga sedan partiet upphöjdes till regeringens samarbetspartner efter valet 1998. Inte i en enda. Kanske har Vänsterpartiet verkligen försökt driva politiken åt vänster, vilket partiets företrädare vill ge sken av. Men i så fall har man fullständigt misslyckats och i så fall måste man i anständighetens namn ta konsekvenserna av detta misslyckande och bryta samarbetet med socialdemokraterna. Vänsterpartiet har inte sina väljares mandat att driva högerpolitik. Men Schyman & Co gör tvärtom. Istället för att bryta ett samarbete som inte givit något i utbyte, förutom nya världsrekord i orättvisor, beger man sig ut på friarstråt och vill att utvidga samarbetet. Det är dags för vanligt folk att genomskåda regeringens högerpolitik och Vänsterpartiets kapitulation för marknadskrafterna. Det är dags att förhindra ytterligare världsrekord och skapa en politik som utgår från folks behov. Världsmästare Persson, fy fasen!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet – KPML(r) i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!