Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Försvar av medborgarförslag om körkortsutbildning i Kommunfullmäktige 2009-08-25

Försvaret framfördes gemensamt inför kommunfullmäktige av Per Boberg och Jan-Åke Karlsson.

Det finns flera skäl till varför vi lagt vårt medborgarförslag om att körkortsutbildningen bör ingå i den kommunala gymnasieutbildningen. För det första är det så dyrt att ta ett körkort idag, varför många väljer bort det av ekonomiska orsaker. Därför är tillgång till körkort idag en viktig klassfråga. För det andra skulle det innebära att fler kommuninnevånare skulle bli det som numer kallas ”anställningsbara”, detta då många yrken kräver tillgång till körkort. För det tredje så vet vi ju att ungdomar är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken. Det är en logisk slutsats att fler utbildade i trafik- och fordonskunskap leder till färre trafikolyckor.

Men huvudorsaken till att vi lägger detta förslag just nu är den ekonomiska krisen som blir allt djupare. När vi lade vårt medborgarförslag i våras var ungdomsarbetslösheten i Växjö 8,8%. Nu idag är ungdomsarbetslösheten i kommunen drygt 10 %. Och då har vi endast räknat med dem som är heltidsarbetslösa, det tillkommer alltså ett antal deltidsarbetslösa. Det finns inga tecken på att läget kommer att förbättras den närmaste framtiden. Att införa körkortsutbildning i gymnasieskolan är ett sätt för kommunen att göra någonting åt arbetslösheten och den ekonomiska krisen.

Vi gjorde en genomgång igår av alla lediga jobb i Växjö kommun. Igår måndag fanns det 99 platsannonser ute på Arbetsförmedlingen.
Av dessa var det 43 tjänster som hade minst B-körkort som krav för att man skulle kunna anställas. Till dessa 43 kommer ytterligare 11 tjänster där det var meriterande att ha körkort. Det fanns för övrigt ett antal annonser där det inte framgick, men man kunde anta att det vore en fördel med körkort. Vi har dock valt att inte räkna in dessa i vår sammanställning. Vår genomgång visar precis som vi skriver i vårt medborgarförslag att ”för att få ett jobb krävs många gånger ett körkort”. Vi skulle vilja ge ett smakprov på yrken där körkort visade sig vara ett absolut krav:

Fotograf, anläggningsarbetare, TV-säljare, croupier, IT-projektkoordinator, arkitekt, serviceman, socialsekreterare, demonstratör, jobbcoach, ekonomiassistent, plastmaskinoperatör, personlig assistent, kapitalrådgivare, larmsäljare, brandingenjör samt lustkonsult.

Som ni ser av denna ofullständiga uppräkning kräver merparten av yrkena inte en bakgrund på fordons- eller omvårdnadsprogrammet.
Slutsatsen måste bli att körkort är ett krav för ett tvärsnitt av de yrken som finns i samhället.

Frågan om körkortsutbildning i gymnasieskolan är en fråga som varit uppe i många andra kommuner. Allt från medborgarförslag till motioner har lagts fram av såväl socialdemokrater som centerpartister. Det finns utredningar som visar att en satsning på körkortsutbildning i skolan inte alls behöver kosta något extra, utan mycket väl kan rymmas inom elevernas individuella val eller valbara kurser. Körkortsutbildningens teoretiska del finns redan för alla kommunala gymnasieelever i t.ex. Arboga Kommun och andra kommuner har andra varianter av detta.

Det är sant så som ert beslutsunderlag visar, att bland de kommuner som erbjuder körkortsutbildning handlar det främst om omvårdnads- och fordonselever. Men det är ett sakfel såsom det beskrivs i tjänsteskrivelsen om medborgarförslaget som kommunchefen och kanslichefen skickat in till kommunstyrelsen. För där skrivs ”att både den praktiska och teoretiska utbildningen erbjuds dessa elever”. Men det korrekta är att omvårdnadseleverna på Teknikum endast erbjuds sju körlektioner och halkbanelektionen samt teoridelen. Alltså enbart en liten del av den praktiska utbildningen. Men vi ber er notera kommunchefens skrivning: ”för dessa elever är tillgång till körkort en uppenbar förutsättning för framtida yrkesutövande”
Vi håller med honom i detta men vi ser det också som att det inte bara kan vara en uppenbar förutsättning för fordons- och omvårdnadselever utan också en förutsättning för majoriteten av våra gymnasieelever.

Vi har förstått av såväl diskussion i lokal media som i yttrandena till vårt medborgarförslag att det finns ett antal ledamöter här inne som är positiva till det. Man kan ju lockas att tro att det är bättre att ”vänta på den kommande gymnasieutredningen”. Men den ligger två år bort, och så länge kan vi inte vänta, för alla initiativ att skapa större rättvisa och bekämpa den ekonomiska krisen måste dras igång omgående.

Med förvåning noterar vi att ni yrkar avslag till någonting ni verkar positiva till. Hade man menat att vänta på den kommande gymnasieutredningen så borde man väl i så fall yrka på bordläggning av frågan. Ett avslagsyrkande innebär att man ställer sig emot förslaget och att man avför frågan från dagordningen.

Vi hoppas att kommunfullmäktige lyssnar mer på Örjan Mossberg än på Bo Frank och Jenny Löwerot i denna fråga.

Om kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget så skulle det inte bara vara en offensiv satsning utan även uppfattas mycket positivt av gymnasieeleverna i Växjö. Så vi skulle gärna vilja höra lite mer av respektive partis uppfattning i denna fråga och givetvis hoppas vi på ett bifall i omröstningen.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!