Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kuba och Internet

Publicerad i Smålandsposten 040402

SMP:s ledarsida påstår 040323 att Internet skulle vara förbjudet på Kuba. Det stämmer inte! Trots USA:s inhumana blockad mot Kuba delar kubanerna solidariskt på de resurser som detta U-land ändå förfogar över. Denna solidariska tanke gäller även tillgången till Internet. På Kuba finns ca 300 000 datorer. Många fler hade funnits om inte USA hade hindrat företag att handla med Kuba. Förra året sade t.ex. USA:s handelsdepartement nej till den Kalifonienbaserade humanitära organisationen USA/Kuba-Informed:s önskan att få donera 423 datorer som skulle användas på kubanska sjukhus och polikliniker.

60 000 av de kubanska datorerna finns inom skolsystemet. Alla skolor har datorer. Allt från skolor med hela datasalar, tillgängliga för allmänheten efter skoltidens slut, till de små byskolorna som driver den elektriska utrustningen via solceller. Trots att Kuba utsatts för en mer än 40 år hänsynslös ekonomisk blockad av USA så har Kuba fler medborgare anslutna till Internet än grannländerna. Ca 180 000 datorer är anslutna till Internet och kubanerna har prioriterat Internetanvändandet till ställen där många kan använda datorerna. Vid årsskiftet fanns det 480 000 e-postadresser på Kuba. Det motsvarar 4% av Kubas befolkning. Jämför dessa siffror med exempelvis Honduras, där endast 0,03% av befolkningen har tillgång till Internet. Eller jämför med Guatemala – 0,6%, El Salvador – 0,7%, Mexico – 4,6%, Nicaragua – 0,04%, Indien – 1,6%, Ryssland 4,2%. Siffrorna är hämtade från den internationella telekommunikationsunionen UIT.

Drevet mot Kuba och myten om att Internet skulle vara förbjudet grundar sig i att de kubanska myndigheterna vill få bort svartuppkopplingar till Internet. Dessa uppkopplingar sker via det gamla subventionerade och underdimensionerade kopparnätet. För att leva upp till målsättningen att så många kubaner som möjligt ska ha tillgång till Internet arbetar man för att trafiken ska ske på det nya fiberoptiknätet. De som ansluta sig till Internet via det nya systemet kan när som helst göra det efter att ha inhandlat ett Internetkort från telefonbolaget Etecsas lokalkontor. Kubas regering har flera gånger erbjudit USA att bygga en fiberoptikkabel mellan Kuba och Florida, med detta vägrar de amerikanska myndigheterna gå med på. Så vem är det som hindrar den kubanska Internettrafiken?

SMP hämtar sina uppgifter från den liberala organisationen SILC. Det är samma organisation som i höstas spred det helt lögnaktiga påståendet att Pippi Långstrump skulle vara förbjuden på Kuba. Om man nu inte uppskattar det socialistiska systemet på Kuba, varför för man då inte en seriös diskussion i stället för att ta till lögnen som vapen?

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska partiet KPML(r) – Växjö.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!