Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Erik Gustafsson, Revolutionär Kommunistisk Ungdom

Obs! Det talade ordet gäller naturligtvis!

Kamrater!

Att Sverige just nu befinner sig i den värsta krisen på nästan tjugo år är knappast en hemlighet. Så därför nöjer jag mig med att konstatera att så är fallet, samt att visa på hur det drabbar ungdomar i allmänhet och arbetarungdomar i synnerhet. Och för att försöka ge några lösningar på hur vi kan få en mer dräglig tillvaro i detta unkna kapitalistiska samhälle.

Fredrik Reinfeldt och hans kollegor i den borgerliga regeringen talar ofta om en ansvarsfull krispolitik. I deras begreppsvärld innebär ”En ansvarsfull krispolitik” nästan alltid nedskärningar inom det offentliga samt att marknaden ska sköta sig själv.

Se bara på SAAB där näringsminister Maud Olofsson bjäbbade, i sann nyliberal anda, att svenska staten inte ska ägna sig företagsskötsel samt att allt ansvar låg hos SAAB:s ägare GM. Vi kommunister kan hålla med att ansvaret var GM:s, men kan inte företagen garantera jobben tycker vi att staten ska gå in och ta över (inte köpa) företagen och se till jobben därmed räddas. Bankväsendet är dock helt ok gå in och rädda med olika bankgarantier etc. Som vanligt är Reinfeldt & Co. helt fel ute med vilka insatser som behövs. Det som behövs är satsningar för att få i gång den offentliga och privata konsumtionen. Eller för att citera den fiktiva tv-personligheten Sally Santesson: ”Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke”

Rätten till en egen bostad, rätten till en meningsfull fritid, rätten till ett riktigt jobb samt rätten till en bra skola för alla gäller oavsett om det är kris eller ej!

Sedan i höstas har hundratusentals varslats om uppsägning, tiotusentals varsel har redan omsatts i faktiska uppsägningar. Detta drabbar ungdomar i större utsträckning än de som är äldre, dels så har ungdomar mindre arbetslivserfarenhet (att det är en oerhörd nackdel i jobbsökandet behöver knappast nämnas). Sedan så slår de nya reglerna för a-kassan extra hårt mot de unga då många väljer att stå utanför a-kassan av ekonomiska skäl, eller så har man varit anställd för kort tid för att få full a-kassa.

Attackerna på a-kassan drabbar som sagt främst ungdomar då arbetslösheten är högst bland unga. Även ungdomar som fortfarande har ett arbete drabbas, då många har otrygga anställningsformer såsom visstidsanställningar eller vikariat. Även timanställningar är vanligt förekommande bland unga. För att inte riskera att förlora a-kassan kan den som är arbetslös bli tvungen att ta ett jobb till en skitlön. På så sätt har den försämrade a-kassan även en lönedumpande effekt.

Redan nu har försämringarna i a-kassan lett till ökade kostnader för samhället eftersom folk tvingas börja gå på socialbidrag. Om ungefär ett år kan vi förvänta oss en lavinartad ökning av människor som är beroende av socialbidrag. Detta på grund av att man efter 300 dagar blir utförsäkrad från a-kassan.
Är det vad som kallas en ansvarsfull ekonomisk politik Anders Borg?

Kommunistiska Partiet här i Växjö har lagt ett medborgarförslag där det krävs att kommunen ska erbjuda gratis körkortsutbildning på gymnasieskolorna (som ett första steg teoridelen men på sikt även den praktiska delen). Detta till för att underlätta så ungdomar lättare ska kunna få ett jobb.
Många jobb kräver körkort (om inte direkt så väl indirekt). Men att ta körkort idag kostar i runda slängar 15000 kronor. Om man inte har rika föräldrar så måste man nästan ha ett jobb för att ha råd med att ta körkort. Som ni ser så blir det ett moment 22: Inget jobb – inga pengar, inga pengar – inget körkort, inget körkort – inget jobb.

Har redan varit inne lite på skolans område med medborgarförslaget om körkortsutbildning i gymnasiet.

Major Björklunds förslag till ny gymnasieskola är något mycket negativt. I den nya gymnasieskolan så är det bara de teoretiska programmen som ger behörighet till högskolan. Det gör det i princip omöjligt för de som har valt att läsa ett praktiskt program, eller de nya lärlingsutbildningarna att studera vidare senare i livet. Detta plus elitklasser i exempelvis matematik gör major Björklunds nya gymnasieskola till ett första steg mot en sorteringsskola av värsta sort.

Växjö kommun är en av de friskoletätaste kommunerna i Sverige, men är det så konstigt när kommunen satsar mindre och mindre på skolan. På fem år har anslaget per elev på gymnasiet minskat från ungefär 74000 kronor till lite drygt 60000 kronor dvs. med nästan 20 procent. Att privata skolkapitalister tillåts profitera på något så grundläggande som utbildning är rent ut sagt för jävligt.

En egen bostad är vad de flesta strävar efter men allt fler unga tvingas tyvärr bo kvar hemma även efter de har slutat gymnasiet. Även om bostadssituationen i Växjö är något bättre än i Stockholm, Göteborg och Malmö så är den fortfarande under all kritik. Har man inte kontakter eller stått i bostadskö under flera år så ä r chanserna i det närmaste obefintliga att få en egen lägenhet. Sedan så underlättar det ju inte att de lägenheter som byggs antingen är bostadsrätter eller hyresrätter med hög hyra.

Det som skulle behövas är medveten statlig satsning på att bygga billiga hyresrätter. Detta genererar förutom nya lägenheter även arbetstillfällen i byggindustrin och andra närliggande sektorer. Och fler i arbete ger ju mer i skatteintäkter och ökad konsumtion. Vilket jag redan början av mitt tal pekade ut som sättet att få Sverige på fötter.

Något av det viktigaste i en människas liv är att ha en meningsfull fritid. Oavsett om man har ett jobb eller en skola man trivs med måste ha en meningsfull fritid för att kunna kalla sitt liv drägligt. Vad det man väljer att fylla sin fritid varierar ju från person till person. Nu för tiden känns det dock som att det är Idol hit, Idol dit. Men är det verkligen meningsfullt att bli matad med ett program som reducerar något så underbart som musik till att bli en produkt som vilken annan som helst?

Att det har gått så här illa är ju att kapitalismen vill att folket ska vara lydiga medborgare som inte ifrågasätter det rådande samhället. Men om man bryter ner det i mindre delar så finns det många bakomliggande faktorer däribland nedläggningar av fritidsgårdar på löpande band samt minskandet av öppettiderna av de existerande fritidsgårdarna. Detta i sin tur leder till att ungdomar som inte har nåt speciellt intresse antingen sitter hemma och gör ingenting eller bara drar runt på stan. Hur meningsfullt känns det på en skala?

Att borgarna nu under rådande kris tar in på oppositionen (och ibland är förbi) i opinionsmätningar kan vid första anblick tyckas konstig med tanke på att vi är i en lågkonjunktur. Men Sossarna och deras allierade har sedan länge helt anammat den EU-dikterade högerpolitiken. Föga förvånande sålde Lars Ohly och vänsterpartiet sin själ för en bit av en eventuell rödgrön regering efter nästa val. T.ex. skrev Ohly på ett upprop mot Kuba på initiativ utav den ökände Kubahataren tillika folkpartistiske riksdagsledamoten Fredrik Malm. Nämnde Malm var även en av de som varmast förespråkade svensk trupp i Irak, samt under mediahetsen mot oss i RKU så var han den som ylade högst om indraget bidrag.

Wanja Lundby Wedins skamlösa beteende i AMF-skandalen, samt Stefan Löfven och IF Metallledningens stora svek mot oss medlemmar genom lönesänkningsavtalet visar klart och tydligt vilken sida dessa så kallade arbetarföreträdare står på. Inte är det våran det är en sak som är säker. Till skillnad från alla andra vägrar vi kommunister att erkänna kapitalismen som historiens slut. Vi tror på socialismen, vi tror på människans behov framför profitbegäret.

Kamrater, läget i Sverige och här i Växjö är mörkt men tillsammans kan vi kämpa för ett annat Sverige, ett socialistiskt Sverige där solidaritet och kamratskap är ledorden, inte egoism och profitbegär!

Röd Front kamrater!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!