Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Vatten och bröd till skoleleverna när Växjö Kommun ska spara

Publicerad i Proletären nr 4 – 2004

Växjö kommuns slogan är ”expansiva Växjö”, något som rimmar illa med det sparbeting som kommunen givit Lillestadskolan i stadsdelen norr. Sparbetinget går ut på att man ska minska mat- och servicekontot med 10 procent. Besparingskravet motsvarar en lunchfri dag i veckan, men skolans ledning försöker lindra denna effekt genom att i alla fall servera någonting till eleverna för att de ska klara av skoldagen. På torsdagar kommer inte mjölk att serveras utan vatten och på fredagar kommer ingen lagad mat att serveras utan två stycken smörgåsar, en ostmacka och en korvmacka. Effekten av växjöpolitikernas nedskärningskrav blir alltså att vatten och bröd ska serveras i skolorna. Lunchen är ett viktigt mål under dagen då en tredjedel av elevernas dagliga näringsbehov ska motsvaras av skollunchen. Vän av ordning måste fråga sig hur de 340 eleverna på denna låg- och mellanstadieskola kommer att klara undervisningen, men det verkar inte bekymra politikerna. Nedskärningarna på skolan ska motsvara ca 48 000 kronor. Genom att dra in på mjölken hoppas man spara 10 000 kronor om året. Övriga pengar ska sparas genom att delar av skolan i fortsättningen endast ska städas varannan dag. Sätt det i relation till hur mycket damm och smuts som skapas av uppemot 400 personer. Protesterna mot effekterna av sparkravet kom omedelbart, en tandläkare i stan har erbjudit sig för att stå för skolans mjölknota eftersom han anser att mjölk är det mest kompletta livsmedel som finns. Även Mjölkfrämjandet har kommenterat händelsen med att bland annat hävda att ”mjölk är det mest kostnadseffektiva av alla livsmedel och innehåller 14 av livsnödvändiga 18 vitaminer och mineraler”.

Men nu är det inte bara inom skolan som Växjös politiker vill spara. Från årsskiftet drog man in bokbussen som av besparingsskäl ska säljas. Räddningstjänsten går också den med underskott. För att råda bot på det planerar man att krympa antalet brandmän i beredskapsstyrkorna, ha mindre tid för materialtillsyn samt dra in på antalet övningar.

Dagen innan nedskärningen av Lillestadskolans skollunch blev känd offentliggjorde kommunen sina planer inför framtiden vad gäller idrotten i Växjö. Under stort pompa deklarerade en enig kommunstyrelse, från Vp till M, att Värendsvallen ska privatiseras. Fotbollsarenan, ishallen, Tipshallen och tillhörande utrymmen ska säljas till norska Allsportbiz AS vars affärsidé är att utveckla s.k. multiarenor som sedan ska hyras av klubbar, artister, kommuner eller vem som nu kan tänkas vilja utnyttja framtidens lyxarenor. Kommunpamparna lovar att detta kommer utveckla idrotten i Växjö, men frågan är hur det kommer att gå för alla småklubbar som i framtiden kommer att tvingas hyra in sig på den tänkta lyxarenan? Allsportbiz kommer ju inte att nöja sig med att få tillbaka de två miljarder man planerar att investera, man vill säkerligen ha stor ränta och avkastning på denna investering. Men i framtiden kanske kommun och klubbar slipper hyra några planer, för idrottare från Växjö är knappast troligt att vi kommer att få se i framtiden, för vem orkar träna hårt om man bara har ätit vatten och bröd till lunch?

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!