Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Den kommunala skolan står för rättvisa!

Publicerad i SMP 090330, med någon ändring

Svar till Arnela Hadzisakovic och Oscar Lundin SMP 090326

Ni ger uttryck för en mycket föraktfull syn på den kommunala skolan. Att påstå att den inte står för nytänkande eller framtidsmöjligheter är en mycket grov förolämpning. Man undrar vad ni har för kunskap om oss i den kommunala skolan? En skola som glädjande nog en mycket stor andel av Sveriges elever väljer framför de s.k. friskolorna. Ni ser vinstintresset i de privata skolorna som något positivt. Som skattebetalare ser jag det tvärtom. Den vinst som privata skolor plockar ut kommer från kommunernas skolpeng; pengar som är till för eleverna och inte några giriga ägare.

Växjö Fria gick med över 7 miljoner i vinst 2007 och delade ut 1,7 miljoner kr till sina två ägare. Nu ligger man i tvist med Växjö kommun och kräver ytterligare 16 miljoner kr för att man inom den s.k. fria skolan givit sig själv rätten att hitta på egna specialutformningar. Växjö Frias framgångar handlar enligt er om ”entreprenörskap” och ”nytänkande”, men kanske handlar det om något annat? Det hade varit intressant att se Växjö Fria offentligt redovisa vad lärarlönerna ligger på för de anställda; likaså hur mycket undervisningstid eleverna erhåller på skolan. Håller man sig till Skolverkets regler om en garanterad undervisningstid på minst 2180 timmar? Med tanke på att friskoleeleverna verkar ha betydligt fler håltimmar än eleverna på min skola så är det en högst berättigad fråga.

Bland mina kollegor väcktes det stor förundran när Växjö Fria för två år sedan i SMP uppgav att man hade sju elever som gått ut med högsta betyget i alla ämnen, dvs 20,0. Det var lika många elever som på min skola trots att Katedralskolan släppte ut tre gånger så många studenter. På Katedralskolan är vi nöjda och stolta över våra resultat, men den som är insatt i skolans värld inser att Växjö Frias resultat jämfört med Katedralskolans inte är rimliga. Det är högst tveksamt om skolorna har en likvärdig bedömning av elevernas resultat och kunskapsnivå.

Eftersom skolan nu är konkurrensutsatt så är det ett ekonomiskt intresse som styr och då blir det viktigt att utåt kunna visa upp ett bra resultat för att locka till sig nya elever och därmed få mer pengar. Det är inte ett rimligt system. Skolelevers utbildning ska handla om kunskap och inte om ekonomisk vinning. Därför borde man slå vakt om den offentliga insyn som vi har inom den kommunala skolan och ett minimikrav borde vara att de s.k. friskolorna utgick från samma regelverk som vi; ett regelverk där man t.ex. inte tillåts lägga elevernas pengar i egen ficka.

Jan-Åke Karlsson
Lärare Växjö KatedralskolaPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!