Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Medborgarförslag om körkortsutbildning i gymnasieskolan

Den ekonomiska krisen skapar nu massarbetslöshet, i synnerhet bland ungdomar. I Växjö är just nu 754 ungdomar heltidsarbetslösa, vilket motsvarar 8,8% av ungdomar i åldern 18-24 år (februari 2009). De ungdomar som nu lämnar gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. För att få ett jobb krävs många gånger ett körkort, och i andra fall är det en stor fördel.

De som inte har råd eller möjlighet att skaffa körkort hamnar i ett sämre läge på arbetsmarknaden. Körkortsutbildningen har numer blivit så dyr att många ungdomar idag aktivt väljer bort att ta körkort; tillgång till körkort har blivit en klassfråga.

Det ligger både i den enskildes och i samhällets intresse att dagens ungdomar är välutbildade. Kommunen kommer att gynnas av att gymnasieutbildningen i möjligaste mån är anpassad till samhällets och arbetsmarknadens behov. Därför tycker vi att kommunen bör satsa offensivt och erbjuda gratis körkortsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan. Som ett första steg bör utbildningens teoretiska del omfattas.

Per Boberg & Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!