Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Socialism är inget för schimpanser

Tidningen som du just nu håller i är en kommunistisk tidning. Den är även Sveriges största socialistiska tidning. Precis som alla andra tidningar så representerar Proletären ett särintresse, men till skillnad från alla andra tidningar så representerar den det största av alla särintressen, arbetarklassens intressen. Den enda ideologi som tillvaratar arbetarklasens intressen är socialismen och därför måste såväl socialismen som tidningen Proletären bespottas av våra motståndare. Men våra motståndare har även insett att man måste förstå sin fiende för att kunna bekämpa den. Så gör även vi kommunister, vi läser och studerar inte bara vår egen ideologi utan även borgarnas ideologier. Socialismen står helt enkelt på en vetenskaplig grund. När borgarna försöker att göra detsamma uppstår ibland intressanta samband.

Vi människor anses bli upprörda när någon annan lägger beslag på våra resurser för egen del. Detta beteende anses visa på att vi har en medfödd känsla för rättvisa. Därför har tyska forskare vid Max Planck-institutet undersökt om även schimpanser har denna medfödda förmåga. Man gjorde det genom ett ultimatumspel där aporna genom att samarbeta kunde öppna lådor med sin favoritgodsak russin. Godbitarna var ojämnt fördelade så vissa apor fick många russin och andra fick få russin trots att de alla ansträngt sig lika mycket i sitt arbete för att komma åt maten. Alla schimpanser accepterade dock utan vidare den orättvisa fördelningen och detta oavsett hur skev fördelningen var. Utifrån dessa experiment drog forskarna konklusionen att schimpanser saknar en medfödd känsla för rättvisa och att en rättvis fördelning inte är något som djur strävar efter. Slutsatsen för de som tagit del av forskarrapporten blev att socialism inte är något för apor, i alla fall inte för schimpanser. Man ska ju tro på forskningen så därför måste en uppfattning om rättvisa och att den som arbetar även ska få frukten av sitt arbete vara en strikt mänsklig egenskap. Socialismen är helt enkelt något enbart människan förunnat! Denna och andra vetenskapliga insikter gör kapitalisterna vansinniga och man försöker bespotta socialismen ännu mer.
I den kapitalistiska krisens spår fruktar borgerligheten att socialismen återigen ska växa sig stark. Därför måste man med alla till buds stående medel försvara den världsordning man anser vara för evigt given. Ett stolpskott på min lokaltidnings moderata ledarsida hävdade härom veckan att kapitalismens drivkraft är den mänskliga egoismen. Så långt kan man ju hålla med, men när han sedan försöker snickra ihop en egen vetenskaplig analys tar man sig för pannan. Han hävdar att egoismen är en medfödd egenskap som det inte går att göra sig av med, detta vid sidan av de naturliga förmågorna kärlek, empati och barmhärtighet. Och eftersom den inneboende egoismen hos människan inte kan avskaffas med politiska beslut så kommer vi även fortsatt att få se en världsordning bestående av kortsiktighet, girighet och oansvarighet (sic!). Slutsatsen för denna hobbybiolog blev att ”om det inte sker någon fundamental förändring av människans genetiskt nedärvda egenskaper så kommer kapitalismen i någon form att alltid leva kvar”. Socialismens och arbetarklassens motståndare verkar alltid kunna hitta på hemmasnickrade idéer om kapitalismens överlägsenhet och socialismens omöjlighet. Mönstret går igen allt från McCarty på 50-talet till min lokale ledarskribent, eller vad sägs om följande rädsla för kommunismen som borgarna ser i serien om smurfarna. Ni vet de där blå-vita minivarelserna som ser upp till Gammelsmurfen. I år firar dessa små figurer 50 år och under hela deras existens har dem och deras tecknare Peyo fått ta mot kritik för att det skulle vara förtäckt kommunistpropaganda. McCarthyisterna hävdar att smurfarna ser närmast identiska ut, de lever i ett kollektivt samhälle och de följer slaviskt sin ledares diktatoriska vilja. En ledare som har röda kläder och röd luva och liknar Karl Marx på ett misstänkt sätt.
Min lärdom av detta blir att jag får ta fram min barndoms album med smurfarna och läsa dem igen samt att nästa gång jag är på zoo och ser schimpanser får jag konstatera att socialismen tyvärr inte är något för dem, men samtidigt måste man konstatera att kapitalismen inte är något för oss människor!

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!