Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Tumult i Växjö när växjöbor hindrade nazistdemonstration

Publicerad i Proletären nr 44 – 2003

I lördags var det liv och rörelse i Växjö i anslutning till den demonstration som nazistiska NSF utlyst som protest mot planerna på att bygga en moské i stan. Nazisternas demonstration har varit känd sedan länge varför olika diskussioner förts om hur man bäst ska hantera situationen. SSU tog tidigt initiativ till en motmanifestation som skulle hållas långt från nazisternas tillhåll . Polisen beviljade både NSF och SSU demonstrationstillstånd vid i princip samma tidpunkt.

SSU:s initiativ utvecklades till att samla de etablerade partiernas ungdomsförbund som i sin tur förde fram gymnasieskolornas elevråd samt svenska kyrkan som arrangörer i syfte att tona ned det politiska innehållet. Den tillståndsgivna motmanifestationen ville inte kalla till samling kring något ”negativt budskap” varför demonstrationen blev en allmän värdedemonstration på temat ”mångfald, demokrati och religionsfrihet”. KPML(r) deltog inte som arrangörer i denna manifestation men slöt aktivt upp i demonstrationståget.

AFA-aktivisterna slöt från början upp bakom mot-arrangemanget men drog sig sedan ur förberedelsearbetet för att fysiskt hindra och angripa nazisterna. Den allmänna värdedemonstrationen samlade drygt 600 personer varav majoriteten var vuxna deltagare, som fick höra tal från domprosten Johan Unger, FN-distriktets ordförande Zaki Yassin samt Mehmet Kaplan från Sveriges unga muslimer.

Stadens ungdomar valde i stor utsträckning att inte delta i den allmänna värdedemonstrationen, säkerligen eftersom dess budskap var så diffust då dagens händelse var att ett öppet nazistiskt parti givits tillstånd att demonstrera på Växjös gator. Ungdomen hade i stället samlats i området kring Norrtullskolan där både den tillståndsgivna nazi-marchen och en icke-tillståndsgiven motdemonstration från AFA gick av stapeln. Men det var inte bara ungdomen som befann sig i detta område, många vuxna och många pensionärer fanns även ute för att antingen med egna ögon se vad som skulle ske eller för att protestera mot nazisterna.

Både media och polisen hade ansträngt sig för att haussa upp stämningen inför lördagen. Polisen gick till och med så långt att man uppmanade allmänheten att inte gå ut denna lördag! En uppmaning som växjöborna fullständigt ignorerade. Polisen hade rustat upp med den största polisstyrkan i Kronobergs historia, över 200 poliser var i tjänst och fler tillkallades under lördagseftermiddagen. Undertecknad har aldrig sett svensk polis så tungt utrustad som i lördags, te.x. fanns militärfärgade hockeyskydd utanpå polismännens kravalluniformer.

Polisen omringade på ett tidigt stadium det svarta och välmaskerade AFA-blocket, de omhändertogs och forslades bort i väntande bussar. Samtidigt som detta skedde gick växjöborna mer eller mindre till attack mot nazisterna som tvingades fly in på en skolgård. Där blev de sedan ståendes väl beskyddade av polisen i över tre timmar. Någon demonstration för de ca 130 nazisterna kunde aldrig komma tillstånd då alltför många uppretade växjöbor stod i vägen. Växjöbor i alla åldrar, en del maskerade ungdomar men med en majoritet omaskerade och med ett stort inslag av vuxna. Polisen har i efterhand uttryckt sitt missnöje med att nazisterna inte kunde genomföra sin demonstration!

Under de timmar som nazisterna var inboxade på skolgården förekom stenkastning mot polisen från maskerade ungdomars sida. Efter några timmar genomförde nazisterna ett appellmöte på skolgården och plötsligt var polisen borta och på en given signal gick då nazisterna till attack mot folksamlingen utanför avspärrningarna. Nazisterna tog sin ”hämnd” och lyckades misshandla ett antal personer, unga såväl som gamla. Denna händelse blundade polisen helt för och har efteråt deklarerat att ingen nazist är misstänkt för något brott. Där är däremot många av de över 250 personer som omhändertogs under denna tumultartade dag. De omhändertagna personerna är både AFA-provokatörer och vanliga växjöbor. Bland de omhändertagna finns även många som endast gick förbi eller på avstånd betraktade spektaklet.

I vanlig ordning när nazister och AFAister är ute blir det ett sorglustigt skådespel som distanserar vanligt folk från frågans allvarliga kärna; att Sverige är ett land där samhällsklimatet har bivit råare. Neddragning av offentlig sektor, permanentat massarbetslöshet och en gryende främlingsfientlighet har gjort att antidemokratiska krafter vädrar morgonluft. Att så just nu sker i Kronobergs län beror på att den splittrade nazistiska rörelsen fått några framträdande personer i Växjötrakten att överbrygga sina meningsskiljaktigheter, konkret innebärandes att partiet NSF och naziavantgardet Blood and Honor nu arbetar åt samma håll.

Frågan om nazismen måste ses i ett större sammanhang. Det handlar inte om att något hundratal nazister från hela Sverige samlas i Växjö och detta hundratalet nazister skall heller inte ges för stor uppmärksamhet. Frågan handlar om vad som är grogrunden till att nazismen tillåts växa, inte växa sig stark men ändå växa, det handlar om varför många människor idag upplever ett stort utanförskap och varför enkla lösningar där grupp sätts mot grupp är det som ges störst utrymme.

I lördags i Växjö såg vi många exempel på att människor inte accepterar den rådande situationen. Det handlar både om de som gick i den allmänna värdedemonstrationen och alla de vanliga människor som var ute på gatorna för att visa missnöje, och för all del nyfikenhet, över nazisterna. Arbetet mot nazismen kommer att fortsätta och i den kampen hoppas vi i KPML(r) att parollerna ”Stoppa rasismen” och ”Kriminalisera nazismen” förs fram på dagordningen för att tydliggöra frågan och mana till aktiva handlingar.

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!