Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

NATO-bas upprättad i Växjö

Publicerad i Proletären nr 46 – 2000

I Växjö bevisas just nu i praktisk handling den drastiska förändring som Sverige gått igenom, inrikespolitiskt som utrikespolitiskt, det senaste decenniet. Den svenska smyganslutningen till NATO pågår för fullt. För närvarande råder febril militär aktivitet i Växjötrakten. Minst 220 svenska militärer övar med bas på Växjös flygplats. Men man övar inte för att försvara Sverige, utan man övar för att snabbt kunna ställa svensk trupp till NATO:s förfogande för operationer i andra länder.

Växjö är en noggrant utvald övningsplats. Militären sökte en flygplats som man inte flugit från tidigare. Tanken är att Växjös flygplats ska likna en NATO-bas i Italien (läs Avianobasen) varifrån framtida operationer ska utgå. Stommen i övningen kommer från flygspaningsflottijen F21 i Luleå, men folk har rekryterats från hela landet. Övningen går ut på att piloterna ska fotografera angivna områden som sedan snabbanalyseras av förbandet på marken. Tex skulle det i verkligheten kunna handla om att fotografera jugoslaviska områden för att sedan dirigera bombplan till rätt ställen.

Vid halvårsskiftet i år tog regeringen ett beslut på att ett snabbinsatsförband från och med 1 januari 2001 ska kunna delta i NATO-aktioner med mycket kort varsel. 30 dagar efter det att en begäran från NATO kommer in till svenska myndigheter ska ett svenskt förband med piloter, utrustning och annan personal finnas tillgänglig för operationer i Europa. De insatser som det svenska NATO-förbandet ska delta i förutsätts ha godkänts genom ett FN-mandat men sker helt under NATO:s ledning. Officiellt heter det att det ska finnas tre principer för snabbinsatsförbandets deltagande; inblandade parter ska ha gett sitt medgivande, insatsen ska präglas av opartiskhet och våld får endast brukas i självförsvar.

Man vill ge det nya NATO-förbandet en täckmantel av att vara en fredsbevarande styrka, men NATO står inte under något som helst inflytande från FN. NATO är en offensiv våldsapparat helt under USA:s kontroll. NATO:s självpåtagna roll som ”fredsbevarare” och världspolis har gång efter annan i praktiken visats sig vara det rakt motsatta. Se bara på NATO:s agerade i Jugoslavien och i Irak.

Den två veckor långa övningen i Växjö är ett stort steg på vägen mot en svensk NATO-anslutning. Redan för ett år sedan byttes svenskan ut mot engelska som det officiella militära flygspråket i Sverige. Konkreta förberedelser för övningen i Småland satte igång ett år innan beslutet om att upprättat ett förband för NATO-tjänstgöring togs av regeringen. Militären och myndigheterna har alltså i lönndom förberett en NATO-övning på svenskt territorium utan några officiella politiska beslut eller att det kommit till folks kännedom. Om den svenska opinionen inte vaknar och protesterar ser vi snart stridande svenska förband varhelst kapitalets och USA:s intressen hotas. Protestera mot den svenska smyganslutningen till NATO! Ja till svensk alliansfrihet! Nej till NATO-styrkor i Sverige!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!