Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Protestmöte mot Israel

Runt tvåhundra Växjöbor slöt den 2:e januari med kort varsel upp till ett protestmöte mot Israels statsterroristiska angreppskrig mot Gaza.

Talde gjorde EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson, flertalet palestinier samt Jan-Åke Karlsson från oss i Kommunistiska Partiet i Växjö.

Nedan kan du läsa hans tal på mötet och sist på denna sida återfinns det uttalande som antogs vid mötet.

Vi uppmanar dig att sluta upp i protesterna mot Israel, att bojkott alla israeliska varor samt att vi återigen upprepar vårt krav från vårt medborgarförslag från 2003 – att Växjö kommun ska införa en kommunal bojkott av alla israeliska varor och tjänster.

Tal av Jan-Åke Karlsson 090102

Återigen begår den rasistiska staten Israel öppna övergrepp på det palestinska folket. Återigen står omvärldens politiska ledare som passiva åskådare till våldet och bevittnar blodbadet. Återigen talar media om att båda parter måste visa återhållsamhet och återgå till en fredlig dialog.

Som om Palestinakonflikten skulle handla om en konflikt mellan två jämbördiga parter. Inget kan vara mer felaktigt. Ett land är ockuperat och ett land är ockupationsmakten. Ett folk är förtryckt och ett folk förtrycker. Visst finns det enskilda israeler som är emot den inhumana politiken mot palestinierna, men det stora flertalet av israelerna står bakom angreppet på Gaza, precis som man i över 40 år ställt sig bakom den sionistiska politiken, vars enda syfte är att fördriva palestinierna från sitt land.

Vi är många som under lång tid arbetat med solidariteten med palestinierna och deras självklara rätt till sitt eget land. Vi vet att vi har rätten på vår sida och alla vet att israelerna står på fel sida. Det är bara att gå till FN:s resolutioner 242, 194 och 3236 så förstår man hur konflikten hänger ihop. FN-resolutionerna slår fast att Israel måste lämna tillbaka allt ockuperat land till palestinierna och att alla flyktingar har rätt att återvända hem.

Men FN-resolutioner är inget för Israel. Inget annat land i världen har brutigt mot fler FN-resolutioner än staten Israel. Och det kan man göra för att man vet att USA-sluter upp bakom landet och ger dem sitt aktiva stöd och beskydd. Så är det också amerikansktillverkade stridsplan som just nu fäller sin dödliga last över Gaza. I media talar man om att även oskyldiga palestinier tyvärr också dödas.

Men vilka är de skyldiga palestinierna? Jag vet inte, för jag kan inte hinna några skyldiga palestinier. Men man syftar kanske på Hamas? Vad är de skyldiga till? Att det palestinska folket valde dem till sina ledare i ett demokratiskt val. Att sedan omvärlden hävdade att palestinierna röstat fel och därmed skulle den folkvalda regeringen bojkottas. Det är västerländsk demokrati i ett nötskal.

Gör som vi säger, annars stämplar vi er som terrorister, bekämpar er och tar till våld mot er om det så behövs. Alla vet att ett ockuperat folk har rätt att försvara sig, så även palestinierna. Att man sedan försöker döma ut araber i allmänhet och palestinier i synnerhet för att vara terrorister är ett hyckleri utan dess like.

Se t.ex. på vår egen lokaltidning Smålandsposten på nyårsafton – ”rädsla och ilska när raketer når in i Israel” – vem är offer och vem är förövare? Vem försvarar palestiniernas självklara rätt att slippa bli förtryckta, dödade och lemlästade? Inte etablerade politiker och inte etablerad media i alla fall.

Gazaremsan är världens mest tätbefolkade område. 1,5 miljoner människor bor på en yta som är en mil bred och fyra mil lång. Alla invånare i Gaza bor där på Israels nåder. Israelerna kontrollerar alla gränser, all luft ovanför och allt vatten utanför Gazaremsan. Man kan bestämma över alla mattransporter, allt dricksvatten, alla ekonomiska transaktioner och all humanitär hjälp, så även sjukvårdsutrustning.

Gaza har under en längre tid varit världen största fängelse, ett fängelse som merparten av världen kriminella skulle dra sig för att befinna sig i. Ansvariga för detta fängelse är de kriminella ledarna för Israel och bakom dem Bush-administrationen. Där har vi verkliga terroristerna som borde ställas inför rätta – för brott mot mänskligheten.

Det räcker nu. Det räcker nu – det har alla vi här idag insett för länge sedan och det är hög tid att världens makthavare inser det också. Men man kan inte vädja till israelerna om lugn och besinning. Det måste till något helt annat. Och det är här vi alla har en viktig funktion och en roll att fylla.

Vi måste påverka dem vi kan påverka, först och främst oss själva genom att bojkotta alla israeliska varor och tjänster, men vi måste även påverka våra egna politiker – vi måste kräva att Sverige bryter alla förbindelser med Israel och att allt svenskt stöd till Israel upphör.

Sverige måste införa en bojkott av israeliska varor och tjänster, precis som vi på 1980-talet införde en bojkott mot varor från Sydafrika. Alla som kan sin historia vet att det var effektivt mot det rasistiska apartheidsystemet och vi vet att det kommer att vara effektivt mot Israel. Det handlar bara om att ta det politiska beslutet och inte agera så fegt som de svenska regeringarna gjort under den senaste 15-årsperioden.

Här i Växjö måste vi skapa opinion. Just nu säljs ett antal israeliska varor i affärerna i Växjö. Citygross säljer t.ex. paprika från Israel. När ni är där så be att få tala med de ansvariga för inköpen och kräv att de israeliska varorna tas bort från sortimentet. Gör man det inte så stödjer man Israels rasistiska våldspolitik. Tillsammans kan vi på vårt sätt bidra till att stödja det palestinska folket. Därför hyllar vi Gazas befolkning som står upp mot den israeliska aggressionen.

Vi säger:

  • Stoppa Israels terror mot Gaza!
  • Bryt alla förbindelser med Israel!
  • Bojkotta israeliska varor och tjänster!
  • Leve ett fritt Palestina!

Uttalande antaget vid protestmötet 090102

Stoppa Israels terror!

Återigen har staten Israel aktivt angripit det palestinska folket. I över en veckas tid har denna koloniala statsbildning genomfört massiva luftangrep mot det belägrade Gaza. Hundratals människor har mördats och tusentals har sårats. Detta samtidigt som de medicinska resurserna är mycket begränsade. Till detta kommer att den humanitära situationen försvåras genom omvärldens kriminella blockad mot Gaza.

Attacken mot Gaza riktas inte mot någon speciell grupp utan är en attack mot hela det palestinska folket. Det är ett terrorangrepp som skall tvinga palestinierna till tystnad, lydnad och underkastelse under den sionistiska ockupationen.

Omvärlden kan inte längre sitta passiv vid sidan om. Man måste agera. Sverige kan göra viktiga och rättvisa insatser för att stå upp för folkens rätt och ta avstånd från de övergrepp som dagligen drabbar det förtryckta palestinska folket

Vi kräver:

  • Att Sveriges regering fördömer terrorangreppen mot Gaza och att allt svenskt stöd till Israel upphör.
  • Att Sverige ska bryta alla förbindelser med Israel och vi alla, såväl privatpersoner som offentliga institutioner, ska bojkotta israeliska varor och tjänster.
  • Att Sveriges regering stoppar EU:s handelsavtal med Israel.
  • Att Sverige stoppar EU:s långtgående militära samarbete med Israel
  • Stoppa Israels terror mot Gaza nu!

Växjö 2 januari 2009Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!