Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Riv upp demonstrationstillståndet för NSF

Refuserad
av Smålandsposten september 2003

Den 25 oktober har den nazistiska organisationen Nationalsocialistisk
front (NSF) ansökt och, efter vad man kan läsa i
SMP, beviljats demonstrationstillstånd för en marsch
genom Växjö stad. Själva ändamålet
med demonstrationen sägs vara en protest mot den planerade
moskén i tätorten.

Låt vara hur det vill med deras mörka motiv, de
är med all säkerhet flera, bl. a. en ökad legitimering
av denna rent kriminella organisation som NSF utgör.
En organisation som helt klart ställer sig utanför
det öppna och demokratiska samhället, en organisation
som förespråkar svenskhet (vad det nu innebär),
som öppet säger sig vara anti-demokrater och som
inte svävar på målet när det gäller
att krossa detta samhällssystem. En organisation som
helt och hållet bygger på Adolf Hitlers hatideologi
och som förnekar såväl förintelsen som
människors lika värde.

Just denna organisation och dess terrororganisation Blood
& honour (varför nu en organisation som säger
sig kämpa för det svenska, lånar engelska
språket för att döpa sig) håller som
bäst på att försöka etablera sig i våra
trakter till förhoppningsvis majoritetens förskräckelse
och avsky. I SMP har vi kunnat läsa om våldet som
följer i detta anhangs spår, nu senaste i samband
med en konsert i Ljungbytrakten. Detta är inte speciellt
konstigt eftersom våld och terror är deras ideologi.

Men trots att alla vet vad dessa individer går för
så öppnar samhället sig för dem och visar
att det är fritt fram för dem att marschera på
de gator som tillhör allmänheten och inga uniformerade
våldsverkare. Dessutom får de marschera i en fråga
som utgör en av grundstommarna i Sveriges författning,
nämligen allas rätt att utöva sin religiösa
övertygelse. Om den borgerliga demokratin kan man säga
mycket men det är av yttersta vikt att man tar kamp för
de rättigheter som folkflertalet trots allt äger
inom detta system.

Yttrandefrihet är en annan sak som många av oss
tar för givet. Så även NSF. De spelar enligt
de parlamentariska reglerna när syftet passar dem och
bryter mot lagen när andra av deras mål är
förhanden. Och det är i namn av yttrande- och mötesfrihet
som dessa hitlerister nu får lagligt tillstånd
att beträda våra gator. Men NSF är en kriminell
organisation och som sådan måste den bekämpas
och nekas tillträde i det öppna demokratiska samhället.
Låt vara att de kommer att betrakta sig själva
som martyrer i ett samhällssystem som de mer än
gärna säger sig vilja avskaffa. Samma samhälle
som nu ger dem rätt att demonstrera, samma samhälle
som efter 2:a världskriget förklarade nazismen som
ett brott mot alla folk i världen.

• Riv upp demonstrationstillståndet för NSF!

• Bannlys dessa kriminella och öppet rasistiska
organisationer. Ge dem ingen plattform att stå på!

• Inga fascister på våra gator!

Rickard Nilsson. Kommunistiska partiet KPML(r) – Växjö.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!