Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Ren ledarsida i eurodebatten?

Publicerad i Smålandsposten 030905

Smålandspostens ledarsida förfäras 28 augusti över att Kommunistiska Partiet – KPML(r) deltar på nej-sidan i folkomröstningen. Som flera gånger tidigare slår ledarsidan tvärsäkert fast att KPML(r) är ett ”antidemokratiskt parti”. Men aldrig talar man om vari det antidemokratiska ligger. Är det anti-demokratiskt att vara emot EMU? Är det anti-demokratiskt att vilja att inflytande över räntepolitiken skall underställas folklig kontroll? Är det anti-demokratiskt att ta del i den offentliga debatten?

Ledarsidan insinuerar vidare att KPML(r) kommer ”upp från sina katakomber” för att vinna politiska poäng på EMU-omröstningen. Men vi i KPML(r) är ju ute på stan varje vecka för att visa upp vårt politiska budskap och vår vision om ett bättre och rättvisare samhälle. Tvärtom är det väl snarare så att det är de stora partierna som inte är ute på stan till vardags; de visar endast upp sig i valtider och då oftast med ett budskap som handlar om allt annat än politik, eller vad ska man säga om gratis ballonger, mazariner, klistermärken och allsköns annan bråte som de försöker värva röster med. KPML(r) är ett parti som inte bara värnar nuvarande demokratiska principer, utan vi vill utveckla demokratin.

Verklig demokrati måste omfatta hela samhället och då handlar det främst om att befolkningen även ska ha kontrollen över samhällets produktionsmedel, alltså demokratin måste även omfatta det ekonomiska området. Först då kan vi skapa ett samhälle som är gott för alla människor, ett samhälle där behov och inte profit ska styra! Därför är det en viktigt uppgift för vårt parti och våra medlemmar att arbeta mot ett medlemskap i EU:s monetära union. För vem kan hävda att EMU utvecklar demokratin i Sverige när vi överför makt till Bryssel och Frankfurt?

Vad är det för demokratisyn man har när man vill låta sex oavsättbara bankdirektörer i ECB självsvåldigt få styra över valuta- och räntepolitiken i stora delar av Europa? Sex bankdirektörer som enligt lag inte får påverkas av politiker eller vanligt folk. Sex bankdirektörer som fattar sina beslut bakom stängda dörrar och med hemliga protokoll utan offentlig insyn. Sex bankdirektörer som inte kan eller vill ta hänsyn till hur ekonomin ser ut i Sverige. Så när Smålandsposten anklagar nej-sidan för att inte ha en ”ren” valstuga så borde man nog i stället fråga hur rent det är på Smålandspostens ledarsida?

Jan-Åke Karlsson, Kommunistiska Partiet – KPML(r) i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!