Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

USA:s massförstörelsevapen

Publicerad i Smålandsposten maj 2003

Nyhetsreportagen från Irak blir allt mindre omfattande och snart får vi förmodligen inte längre veta vad som händer där. Det aktiva kriget må vara över, men den irakiska befolkningens lidande är inte på långa vägar över. Vi har hört om förödelse, skadade och döda civila, brist på el, vatten och förnödenheter samt plundring. Vi får höra att återuppbyggnaden och hjälparbetet nu ska börja. Men kriget har skapat långtgående och allvarliga konsekvenser.

Redan under Gulfkriget 1991 använde USA vapen med det radioaktiva ämnet utarmat uran som ger kraftigt ökad sprängkraft. Under ett par månader spreds uppskattningsvis 320 ton utarmat uran över främst södra Irak. Vid själva sprängningen omvandlas det utarmade uranet till ett finfördelat damm som sprids med vinden och påverkar jord, vatten, djur och människor. Effekterna är fruktansvärda. Antalet cancerfall och missbildningar hos barn har ökat. Antalet fall av leukemi, blodcancer, ökade med 700 procent i södra Irak under 1990-talet, enligt den brittiske läkaren Chris Busby. I kombination med de ekonomiska sanktionerna som förbjudit Irak att importera nödvändiga mediciner och teknisk utrustning slår detta mycket hårt mot de drabbade.

Även krigskoalitionens egna soldater har drabbats av sjukdom, något som den amerikanska krigsmakten inte erkänner, åtminstone inte officiellt. I det nyss avslutade kriget har USA återigen använt sig av utarmat uran i sin ammunition. Varje sönderskjuten irakisk byggnad och fordon lämnar ett radioaktivt område med en radie på 400 meter efter sig och hur många ton radioaktivt material man denna gång slängt ut i människors livsmiljö är ännu så länge höljt i dunkel.

Den amerikanska regimen måste ta ansvar för sin förödande och inhumana krigföring och dess konsekvenser för miljö och hälsa. Bush-regimen måste ta det fulla ekonomiska ansvaret och kompensera det irakiska folket samtidigt som omvärlden kraftfullt måste fördöma användandet av dessa massförstörelsevapen.

Mirja Troberg, KPML(r) VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!