Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Medborgarförslag – Bojkotta israeliska varor!

Den israeliska offensiven mot det palestinska självstyret har alltmer kommit att marginaliseras i skuggan av utvecklingen i det krigssargade Irak. Därmed inte sagt att det israeliska förtrycket av palestinierna och den olagliga ockupationen av palestinskt självstyrande områden (enl. Oslo I och II) mildrats. Allt talar för motsatsen. Det mest skriande förtrycket är det som Israel utövar över palestinier. Ett förtryck som manifesteras dagligen av dödsoffer, sårade, fängslade, massgripanden, interneringar utan rättsliga prövningar, etc. För att bara ge några exempel på det öppna våldet. Det dolda, samhälleliga, förtrycket är mer kulturellt djuplodande och föder frustration. Frustration genom att passera välbevakade och nitiskt granskande gränskontroller mellan israeliska bosättningsområden och palestinskt territorium och arbeta för minimilöner på israeliskt territorium. Israel ockuperar, helt i strid mot internationella lagar och konventioner, ett territorium och ett helt folk. Staten Israel bryter dagligen mot de mänskliga rättigheterna och har genom historien trotsat en stor mängd FN-resolutioner kräver bl.a. krävt att den olagliga ockupationen skall upphöra samt att de fördrivna palestinierna skall tillåtas återvända hem.

Palestiniernas utsatta situation är en konkret verklighet som är skapad av Israel och som starkt måste kritiseras och trängas tillbaka. Det är endast palestinierna som själva kan nå sitt mål, sin befrielse. I ett framtida fritt och demokratiskt Palestina, men vi i Sverige och Växjö kan visa vår sympati med det palestinska folket och vårt starka avståndstagande från den inhumana israeliska poltiken.

Den folkliga opinionen mot koloniala statsbildningar, likt Israel, är inte ny. Under 1950- och 60-talen verkade den svenska solidariteten (med bred politisk samverkan) i frågor rörande bl a Frankrikes krigföring i Algeriet, stöd för den svarta majoritetsbefolkningens kamp i Sydafrika mot apartheidregimen och för det vietnamesiska folkets kamp för ett eget land. Inte sällan ställde de svenska solidaritetsyttringarna kravet på en ekonomisk bojkott av den förtryckande och materiellt starkare och rikare parten. Bojkott är ett legitimt påtryckningsmedel som den lilla människan kan bidra med för att påverka utvecklingen i en mer rättvis och etiskt riktig utveckling. Kan vi stilltagande åse utvecklingen av Palestinakonflikten och samtidigt säga till våra nästkommande att ”vi visste ingenting”. Vi menar att för humanister är detta är en omöjlighet.

Om man menar allvar med sitt politiska engagemang så ställer det krav på förändringar. Inte sällan ställer det krav på radikala sådana. En kommunal bojkott av israeliska varor är ett exempel på detta som skulle få effekter långt utöver kommunens gränser och vars påverkan kan få andra kommuner, och till och med handelskedjor, i Sverige och världen att följa med i exemplet. Vi har en möjlighet och skyldighet att göra något. Det finns substitut till israeliska varor. Det gäller bara att ha kurage att finna dem.

Vi, undertecknare av detta medborgarförslag, yrkar att Växjö kommun inför en kommunal bojkott av israeliska varor. Varor från Israel skall inte tillåtas serveras i matsalar inom kommunens barn- och skolbarnsomsorg, kommunala skolor, vårdinrättningar och äldreboenden. Kommunen skall inte heller köpa in elektronik eller andra produkter till den kommunala verksamheten som är producerade i Israel.

Undertecknat i Växjö den 1 maj 2003 av 35 växjöborPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!