Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Jättedemonstration i Växjö

Mellan 1200 och 1500 demonstrerade mot USA:s krig Lördag 15 februari var Växjöborna på marsch mot USA:s krigsplaner mot Irak. När vi tågade ut från Vattentorget var vi 1200 personer. Många anslöt sig sedan längs vägen varför vi vid målet vid Speakers corner var uppemot 1500 deltagare.

Mellan 1200 och 1500 demonstrerade mot USA:s krigTalade gjorde växjöborna AnnaLisa Eneroth och Jan-Åke Karlsson (läs Jan-Åkes tal). På mötet lästes ett uttalande mot kriget upp som antogs och som nu skickats till den svenska regeringen och den amerikanska ambassaden. Av uttalandet framgår att deltagarna på anti-krigsdemonstrationen kritiserar USA:s ledning för att så ensidigt inrikta sig på en militär lösning av Irak-konflikten samt att Sveriges regering kritiseras för att den varit beklämmande passiv inför krigsplanerna mot Irak.

Samling på VattentorgetArrangerade gjorde det nybildade "Nätverket Kronoberg – Nej till krig mot Irak" som består av ett 25-tal privatpersoner av olika politisk, religiös och etnisk bakgrund. Givetvis stöder KPML(r)-Växjö nätverket och flera av våra medlemmar är medlemmar i det. Vill du ha kontakt med nätverket så hör av Dig till oss så förmedlar vi kontakten.

Jan-Åke Karlssons tal från demonstrationen:

Återigen hotas en suverän stat av militärt våld. Återigen skramlar makteliten i USA med sina vapen. Återigen hotar man att fälla sina bomber över en civilbefolkning. Kriget som startade 1991 har aldrig upphört. Under snart 12 års tid har ett s.k. lågintensivt krig bedrivits mot Irak. Flygplan från USA och Storbritannien har nästan varje vecka fällt bomber över Iraks territorium, i strid mot allt vad internationella lagar och regler heter. Senast för en vecka sedan bombade man i Basra, och dessförinnan bombades landet den 27 januari. Detta trots att FN-stadgan uttryckligen förbjuder anfallskrig mot suveräna stater.

I sin propaganda att få börja bomba Irak tar man fram alla möjliga och omöjliga argument. Vi minns alla hur opinionen vände förra gången, 1991, till förmån för ett angrepp på Irak. I USA kom nyheten ut att irakiska soldater gått in på sjukhuset i Kuwait city och slängt de nyfödda barnen på golvet för att föra deras kuvöser till Bagdad. I efterhand visade det sig att historien var påhittad av den amerikanska PR-firman Hill and Knowlton.

I den massiva demoniseringskampanj som just nu sker för att utmåla Irak som en av världshistoriens största skurkar och farligaste länder måste man hela tiden fundera över sanningshalten i det som påstås. Hotar Irak verkligen USA? Har Irak verkligen massförstörelsevapen? Amerikanen Scott Ritter var en av FN:s vapeninspektörer i Irak mellan 1991 och 1998. Scott Ritter, som för övrigt är republikan och i senaste valet röstade på George Bush, säger i sin bok "Krig mot Irak": det faktum att Irak redan har blivit avväpnat har fullständigt ignorerats. De kemiska, biologiska och nukleära vapen samt de långtgående raketerna, som verkligen utgjorde ett hot 1991, hade fram till 1998 förstörts och gjorts obrukbara.

Har USA idag presenterat ett enda bevis för att Irak har massförstörelsevapen och finns det ett enda bevis för att Irak utgör ett hot mot USA eller skulle understödja terrorism? Viktigt i detta sammanhang är också att betänka att USA är världens ledande vapenmakt som innehar kärnvapen och andra massförstörelsevapen som skulle kunna ödelägga jorden många gånger om. Nu har det t.o.m. gått så långt att USA börjat hota de europeiska länder som ifrågasätter ett anfall på Irak. Inget får tydligen hindra USA-regimens planer.

Det som ligger bakom USA:s och krigshetsarens Bush:s aggressionspolitik är att man vill skaffa sig kontroll över världens oljetillgångar och kunna fortsätta sin självpåtagna roll som världspolis. Irak är världens näst största oljeproducent. USA är världens största oljekonsument. Kontroll över världens olja innebär kontroll över världens ekonomi. Häri ligger USA-regimens och USA-kapitalets intresse av att anfalla Irak.

Den svenska regeringen slutar upp bakom USA:s krav på Irak, krav som är helt orimliga att leva upp till. Irak måste antingen erkänna att de innehar massförstörelsevapen och då har våldets världsmakt givit sig rätten att bomba sönder landet. Eller så måste Irak visa att de inte innehar massförstörelsevapen och då anklagas de för bristande samarbetsvilja och för att "spela ett spel med FN" och med samma självpåtagna rätt anser sig USA kunna bomba sönder Irak. Detta moment 22 sätter Irak och dess folk inför en utpressningssituation. Detta moment 22 urgröper all grundläggande rättspraxis, för det är och måste vara den som kommer med en anklagelse som ha bevisbördan på sina axlar, inte den anklagade.

Irak är sedan 12 år tillbaka utsatt sanktioner. Det innebär t.ex. att det är förbjudet att leverera blyertspennor till landet eftersom innehållet i pennorna skulle kunna utgöra beståndsdelar i s.k. massförstörelsevapen. Det är också förbjudet att leverera mediciner till Irak, ett förbud som enligt FN lett till att sjuhundratusen barn dött av botbara sjukdomar till följd av brist på vardagliga mediciner.

Alla fredsvänner och humanister måste motsätta ett anfallskrig på Irak. Man möter dock ofta uppfattning att krigsuppladdningen är skrämmande och USA:s planer felaktiga – men jag kan inget göra. Men detta är fel. Du och alla Ni andra här kan göra något. Genom att ifrågasätta kriget innan det bryter ut markerar vi att det inte är acceptabelt att enskilda länder och ledare godtyckligt hotar freden och sätter rättssäkerheten ur spel.

Låt dagens demonstration bli ett startskott till en världsomspännande fredsrörelse där vi riktar krav på våra politiska ledare att agera. Vi kräver att Sveriges regering går emot krigshetsen och verkar för att USA ska frånerkännas rätten att agera världspolis. Vi kräver att Sverige följer internationella lagar och förordningar och att man vidtar åtgärder mot de länder som inte lever upp till dessa lagar. Den viktigaste lagen i de internationella avtalen är de som förbjuder och vill förhindra anfallskrig mot suveräna stater.

Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik!
Stoppa kriget mot Irak!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!