Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Öppna SÄPOs register, åtala de ansvariga

Publicerad med vissa ändringar i Växjöbladet Kronobergaren 030124

I förra veckans nummer av Växjöbladet/Kronobergaren kunde vi läsa om hur Säkerhetspolisen, SÄPO, i många år registrerat medlemmarna i Emmaus Björkå som säkerhetsrisker. Denna artikel fordrar en kommentar. Grunden för SÄPO:s intresse för Emmaus Björkå sägs vara att föreningen skulle vara en lokalavdelning inom kommunistiska partiet, KPML(r). Allt enligt de som fått i uppgift att utreda den olagliga åsiktsregistreringen i Sverige, Säkerhetstjänskommissionen. Den bild som framkommer i VK:s artikel är att medlemmarna i Emmaus utsatts för ett övergrepp, en ståndpunkt som undertecknad till fullo delar. Däremot får man intrycket av artikeln att det skulle vara rätt att registrera medlemmar i KPML(r) och andra vänsterorganisationer. Så är det naturligtvis inte!

Sedan 1969 är det i svensk lag förbjudet att registrera personer på grund av deras politiska åsikter. Sedan 1977 är dessutom åsiktsregistrering förbjuden enligt grundlagen. Trots detta har alla regeringar, socialdemokratiska såväl som borgerliga, satt sig över grundlagen och i hemlighet utfärdat föreskrifter till SÄPO om att åsiktsregistrera utvalda grupper i Sverige. KPML(r) utgör den grupp som regeringarna och SÄPO intresserat sig mest för. KPML(r) var den sista grupp som ströks från den hemliga åsiktslistan så sent som 1998, i alla fall om man får tro den utredning som Registernämnden presenterade 22 december 1998. Alla som var medlemmar i KPML(r) skulle registreras. Inte för att de misstänktes för något brott utan just enbart för att de tillhörde ett parti som regeringen och SÄPO inte uppskattade.

I Säkerhetstjänstkommissionens rapport som presenterades dagarna innan jul ägnas en särskild del åt just KPML(r) i egenskap av den mest granskade och bevakade gruppen i Sveriges moderna historia. Här kan man läsa hur SÄPO åkt på KPML(r):s sommarläger och i smyg spionerat på 10-åringar som grillat korv i skogen. Man kan läsa om hur vår partiordförandes hemtelefon i tio år var utsatt för avlyssning. Det framgår även hur SÄPO bevakat offentliga opinionsmöten och fört förteckningar över vilka som besökt möten och demonstrationer. Allt i uppenbar strid mot grundlagen. Tilläggas skall att 30 års intensiv bevakning av KPML(r) inte resulterat i att man noterat ett enda brott! Ja, man har inte ens kunnat finna någon grund för en brottsmisstanke överhuvudtaget. Trots detta har bevakningen fortgått, och fortgår alltjämt får man förmoda. För 1993 tog den borgerliga regering initiativ till att olagligt åsiktsregistrera alla medlemmar i vårt då nybildade ungdomsförbund, RKU. SÄPO har alltså, med regeringarnas goda minne, utsatt svenska 13-åringar för olaglig kontroll!

Den statliga Säkerhetstjänstkommissionen konstaterar i sin rapport att regeringarna allt sedan 1969 har brutit mot lagen. Ett brott har alltså begåtts och då måste en demokratisk rättsstat ställa de ansvariga till svars! Brotten under 1970-talet lär väl vara preskriberade, men inte de som skett under 1990-talet. Därför måste de senaste konstaterat ansvariga åtalas. Det är statsminister Göran Persson, dåvarande justitieminister Laila Freivals samt rikspolischefen Sten Heckscher. Ett öppet demokratiskt samhälle kräver att alla dess medborgare omfattas av de demokratiska fri- och rättigheterna och att man går till botten med den varböld för demokratin som den olagliga åsiktsregistreringen innebär. Ett anständigt krav är att SÄPO öppnar sina arkiv och redovisar vilka som är registrerade och på vilka grunder. Därpå måste de oskyldiga ges full upprättelse!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet – KPML(r) i Växjö

Fotnot. Polisanmälan mot Göran Person m fl är inlämnad. Säkerhetstjänstkommissionens rapport finns att läsa på http://justitie.regeringen.se.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!