Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Konkurrens till varje pris?

Publicerad i SMP 021002

I SMP 020927 anklagar Martin Tunström på ledarsidan kommunerna för de höga matpriserna och för att förhindra etableringar av s.k. lågpriskedjor. Till sitt stöd för han fram påpekanden från Konsumentverket om att etableringstillstånd är en utdragen process som gynnar redan etablerade aktörer. En av de kedjor som MT vill se i Sverige är tyska Lidl. Men frågan är vad är det för en matbutik MT vill ha in och vad innebär den för oss konsumenter?

Lidl vill öppna butiker i 100 kommuner i Sverige på platser där befokningsunderlaget överstiger 15 000 personer, alltså t.ex. i Växjö. Företaget vill inte öppna några butiker norr om Uppsala då det inte bedöms som lönsamt. Den tyska affärskedjans strategi är, enligt egen utsago, att slå ut konkurrenterna, inte att gynna konkurrensen eller konsumenterna. Lidls koncept är enkelt. Ett fåtal varor som ligger i pappkartonger, inredningen är torftig och priserna låga. Färskdisk eller annan kundservice finns inte. En välsorterad svensk mataffär har ca 10 000 artiklar medan Lidl har ca 1000. Många varor är för en svensk av mycket udda märke eller sort och man satsar stort på Nestlé-produkter; företaget som är ökänt för sin aggressiva marknadsföring av bröstmjölksersättning i tredje världen.

Lidl ägs av en av Tysklands rikaste män, Dieter Schwartz, och har en sluten attityd till omvärlden där uppgifter om försäljning, lönsamhet och kostnader inte gärna släpps ut. Bolaget är heller inte noterat på börsen. Företaget är hierarkiskt uppbyggt med nästan bara manliga chefer och mycket ung kvinnlig butikspersonal anställda på deltid eller timanställning. Heltidsanställda är mindre vanliga. Fackliga rapporter från Tyskland visar att de anställda inte får OB, övertidsersättning eller semesterersättning. Bolaget tillämpar ett system med egna spioner som kontrollerar att de anställda sköter sig; efter tre anmärkningar uppmanas man säga upp sig. Eventuell differens i kassan måste betalas av de anställda genom löneavdrag.

Lidl har runt om i Europa gjort sig kända för sitt fackföreningsförakt och för sina dåliga anställningsvillkor. I Tyskland har Lidl 2200 butiker men endast sju av dem har en fackföreningsklubb! Lidls ”affärsidé” bygger på låga löner, dåliga anställningsvillkor, pressade priser, dålig konsumentinformation och dålig service.

Är det på detta sätt Konkurrensverket och Martin Tunström anser att vi ska få lägre matpriser så blir man minst sagt betänksam. Visst kan konkurrens och låga matpriser vara bra, men inte till vilket pris som helst!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet – KPML(r) i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!