Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Mycket aktivitet i valkampanj i Växjö

Publicerad i Proletären nr 35 – 2002

Den gångna helgen var växjökamraterna i farten rejält i valkampanjen. Förutom flygbladsutdelning i bostäder höll man torgmöte på gågatan, bokbord utomhus i Växjös invandrarstadsdel under Arabydagen samt anordnade ett offentligt möte med Lars Jeppsson från Karlshamn.

Tyvärr är vädrets makter emot alla som arrangerar inomhusmöten just nu, varför vi bara var femtontalet deltagare på mötet. Men de som var där fick höra en mycket intressant redogörelse från Karlshamn och hur KPML(r) där kämpat för en bra äldreomsorg för alla i kommunen.

Lars berättade hur kommunledningen följt de vårdformer som varit på modet och inte sett till en helhet över tid. I mitten av 80-talet skulle alla ålderdomshem försvinna till förmån för servicelägenheter. Men endast KPML(r) hade i Karlshamn insikten att många gamla inte klarar av ett eget boende i servicelägenheter utan behöver tillsyn dygnet runt.

– Vi har blivit angripna för att ha en gammaldags vårdsyn och hålla fast vid institutionstänkande, men nu efter 15 år inser de andra att vi hela tiden haft rätt, slog Lars Jeppsson fast.

Talade gjorde även Jan-Åke Karlsson som beskrev varför KPML(r) behövs i Växjö kommunhus och vilka krav och frågor som man driver i valrörelsen.

Kampanjen för att föra in kommunisterna i fullmäktige i Växjö går nu vidare och vi mobiliserar för nästa offentliga möte då vår partiordförande gästar staden.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!