Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Lyckad integration kräver fler jobb

Refuserad av SMP valrörelsen 2002

Invandring och integrationspolitik har hamnat i valrörelsens fokus. Folkpartiets förslag om ett språktest för att få medborgarskap är att skapa ojämlika förutsättningar för olika grupper av människor. Visst är det bra och nödvändigt att invandrarna lär sig svenska, men idag finns det även många svenskar som har problem med språket. Varför bara ställa krav på en speciell grupp? Folkpartiet kräver ett godkänt språktest men säger ingenting om att tillföra nya resurser till svenskundervisning. Nyckel till en lyckad integration av invandrare går genom att de får möjlighet att lära sig språket, via skolbänken eller via ett jobb och arbetskamrater. Att sedan kräva ett godkänt språktest är att blanda bort korten fullständigt i en viktig fråga. Utan möjligheter till ett jobb finns inte möjligheten till integration.

I dagens Sverige med skyhög arbetslöshet krävs krafttag för att få in de drygt 360 000 heltidsarbetslösa och de drygt 160 000 deltidsarbetslösa på arbetsmarknaden. (Siffror hämtade från AMS vecka 34.) Men i dagens Sverige är inflationsbekämpning viktigare än full sysselsättning, det har EU bestämt. En lyckad integration kräver att ett bekämpande av arbetslösheten måste vara ett högre mål än inflationsbekämpning.

Moderaterna och Folkpartiet försvårar ytterligare integrationen genom att kräva en fri arbetskraftsinvandring. Det kan aldrig var brist på arbetskraft när över en halv miljon svenskar går utan arbete. Men högerns krav på fri arbetskraftsinvandring blir begriplig mot bakgrund av att en ökad invandring leder till fler som konkurrerar om jobben. Arbetsköparna kan på så sätt pressa tillbaka löner och arbetsvillkor när olika grupper spelas ut mot varandra.

Borgarnas frihet är arbetsköparnas frihet att importera billig arbetskraft. För den arbetskraft man vill importera ska komma från Östeuropa där arbetskraften är billig och villig att ta jobb till löner helt orimliga för en svensk arbetare. Att det är just Östeuropa som står i borgerskapets blickfång är lätt att inse för redan idag har vi en fri arbetskraftsinvandring genom medlemskapet i EU. De grundpelare EU vilar på omfattar fri rörlighet på varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Men om svenska företag nu har en arbetskraftsbrist varför värvar man då inte arbetskraft i de andra 14 EU-länderna; där finns ju gott om välutbildad arbetskraft samt ett stort arbetskraftsöverskott, se bara på de höga arbetslöshetssiffrorna inom EU? Men nej, högerns krav på fri arbetskraftsimport handlar inte om att det saknas arbetare i Sverige, det handlar om kapitalisternas jakt på nya och större vinster. Vinster som ska kammas hem genom sänkta löner.

Krafttag mot arbetslösheten och integrationsproblemen i Sverige kan inte tas om arbetskraftsimporten släpps fri. Förutsättningen för integrationen är allas rätt till ett arbete och den vägen går via att vi delar på jobben och inför sex timmars arbetsdag, sänker pensionsåldern till 60 år samt nyanställer alla de inom den offentliga sektorn som sparkades ut under 90-talets så kallade krisår!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet – KPML(r) i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!