Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Nedskärning av undervisningen i Växjö


Publicerad i Proletären nr 40 – 2002

Det är inte bara i Göteborg som slakten av Komvux pågår och tillåts fortgå med den rödgröna rörans majoritet (se Proletären 39/02). Även i Växjö kommun pågår neddragningar av undervisningen på Komvux. I klasser om mindre än 25 elever ska antalet undervisningstimmar dras ner till hälften. Ett beslut som skolledningen för Komvux i Växjö tagit under pågående termin. Sålunda kan en elev som går i en kurs med tjugo elever få sin undervisning indragen till hälften trots att det endast saknas fem elever för att erhålla den undervisning som eleven har rätt till och givits löfte om inför terminsstarten.

Bland de ämnesklasser som drabbats finns t.ex. Matematik C. Lektionstiden fylls hädanefter med genomgångar och ingen tid för förklarande svar på eventuella frågor. Med en nedskärning från fyra till två timmar i veckan är detta en cynisk försämring av ämnet, som är ett vanligt behörighetskrav för många utbildningar/kurser vid universitet och högskola. Dessutom skall berörda lärare få fler klasser och därmed ett ökat ansvarstagande som snarare stjälper än hjälper de som jobbar på skolan; elever och lärare.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!