Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Fläktfabriken i Växjö försvinner

Publicerad i Proletären nr 34 – 2002

För någon vecka sedan kom det besked som många fruktat, fläktfabriken i Växjö läggs ner efter mer än 40 års tillverkning i staden.

110 anställda mister jobben när Fläkt woods group vid årsskiftet upphör med tillverkning av ventilationsprodukter. Kvar blir endast viss försäljning och projektarbete som ska sysselsätta 30 anställda. 65 kollektivanställda och 45 tjänstemän ska bort på en arbetsplats som under det senaste decenniet gått igenom en rad varsel och nedskärningar.

I början av 90-talet var Fläkten ett välmående företag med över 1000 anställda, men sedan tog EU-anpassning och avregleringspolitik vid och problemen började på allvar för företaget.

I slutet av 80-talet togs man bort från börsen och miljöprofilen tonades ner. När sedan företaget köptes upp av ABB-koncernen styckades bolaget upp i mindre bitar som en efter en sögs ut och knoppades av.

I mars 2000 kom det förra stora varslet och redan då insåg de anställda att företaget sjöng på sista versen om inte en ny ägare inte kom in i bilden. I februari i år trodde många anställda dock att jobben var tryggade när man fusionerades med Woods Air Movement, men med nedläggningsbeslutet står det klart att fusionen endast var ett led i avvecklingsplanerna för Fläkten i Växjö.

Förutom anläggningen i Växjö stängs även koncernens fabrik i Enköping där 170 personer kastas ut i arbetslöshet. Enheterna i Växjö och Enköping är de enda av koncernens anläggningar som inte äger sina lokaler vilket säkert är en av orsakerna till att det är just dessa två orter som drabbas.

Den officiella motiveringen till nedläggningsbeslutet är dock att fläktbranschen är utsatt för prispress och överetableringen. Men denna motivering reser en rad frågetecken då orderböckerna på Fläkten i Växjö är fulltecknade samt att nedläggningsbeslutet innebär att verksamheten i Växjö ska flyttas till Frankrike, England och Finland.

I franska Meyzieu lär det även stå en färdig line redo för produktion av lätta radialfläktar. Samma dag som beskedet om nedläggningen i Växjö kom fanns en grupp franska konsulter på plats för att studera verksamheten och snabbt komma igång med produktion i Frankrike.

Den genomsnittliga anställningstiden för de varslade i Växjö är 25 år och medelåldern ligger kring 50 år. Den livslånga yrkeskunskap som metallarna i Växjö besitter kommer nu att gå förlorad för företaget. Det blir heller inte lätt att efter lång och trogen tjänst på Fläkten ge sig ut på en redan turbulent arbetsmarknad i regionen.

Vad gör kommunledningen i ”Expansiva Växjö”?

Frågan kommer från Jan-Olof Johansson med 28 år på Fläktfabriken i Växjö och medlem i KPML(r).

Samma dag som beskedet om nedläggningen av fabriken i Växjö uttalar sig kommunalrådet Carl-Olof Bengtsson (s) med orden ”från kommunen räknar vi med att företaget gör sitt yttersta för att hjälpa de anställda att hitta nya jobb. Men beslutet att lägga ned en stor del av verksamheten i Växjö kan kommunen inte påverka”.

– Hur kan Bengtsson veta det undrar Jan-Olof? Han har inte kontaktat företaget för att förhöra sig om läget och få information om underlaget för nedläggningsbeslutet. Har kommunen ansträngt sig för att kolla om företaget har några specifika önskemål på kommunen som gör att företaget skulle kunna leva vidare i Växjö?

– Och har kommunledningen kollat upp så att det inte finns samma smutsiga byk bakom detta beslut som fanns bakom nedläggningen av däckfabriken i Gislaved, där EU betalat mångmiljonbelopp för att flytta däcktillverkningen till Portugal?

– Det är ynkligt av kommunledningen att direkt lägga sig platt för företaget utan att ens lyfta ett finger för att rädda kvar jobben i kommunen.

– Kommunen har som slogan ”Expansiva Växjö”, men vad finns det för expansivt i en kommun där jobben försvinner? säger Jan-Olof.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!