Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Försvara demokratin

Publicerad i Växjöbladet Kronobergaren 020531

Lennart Allards angrepp på KPML(r) blir allt märkligare. KPML(r) är ett parti som arbetar för att utveckla den demokrati som vi har idag. En demokrati som arbetare och progressiva människor fått kämpa sig till i hård strid mot det gamla och reaktionära. Hur kan detta vara fel? Allard säger själv att dagens demokrati är ”bristfällig” och då måste den ju utvecklas eller hur?

Därför är det oerhört viktigt att vi för en diskussion om hur vi ska utveckla demokratin, särskilt i dagens Sverige där det pågår en process som urholkar demokratin, en process som leds av den socialdemokratiska regeringen. För det är regeringen som inte står upp för demokratin och försvarar de övergrepp som de tre terroranklagade somaliasvenskarna blivit utsatta för. Det är regeringen och deras föregångare som allt sedan 1969 medvetet har brutit mot grundlagen och godkänt olaglig åsiktsregistrering i Sverige bl.a. av alla medlemmar i KPML(r). Och det är regeringen som är drivande i försöken att underminera den svenska demokratin genom att urholka rättssäkerheten med de nya reglerna för utlämnade av brottsmisstänkta inom EU. För att inte tala om hur vår demokrati inskränkts genom medlemskapet i kapitalets EU.

Det är om dessa viktiga saker en debatt om demokrati borde handla, inte om att utnämna undertecknad till en fiende, elitist eller besserwisser som Allard reducerat debatten till. KPML(r) menar att en verklig demokrati måste omfatta hela samhället och då handlar det främst om att befolkningen även ska ha kontrollen över samhällets produktionsmedel, alltså demokratin måste även omfatta det ekonomiska området. Först då kan vi skapa ett samhälle som är gott för alla människor, ett samhälle där behov och inte profit ska styra!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet – KPML(r) i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!