Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Demokratins vänner satsar på Växjö

Publicerad i SMP 020517 med rubriken ”KPML(r) – inga revolutionärer?”

Martin Tunström angriper KPML(r) och utnämner oss till demokratins fiender. Att borgerliga Smålandsposten är förfärad över att det finns kommunister i Växjö är inget nytt, inte heller att man på alla sätt försöker misstänkliggöra oss t.ex. genom att felaktigt påstå att KPML(r) vill avskaffa demokratin. Nytt är däremot att KPML(r) kandiderar till Växjö kommunfullmäktige i höst och frågan infinner sig om Tunström anser det vara anti-demokratiskt att man kandiderar till kommunfullmäktige? För allt som vi i KPML(r) agerar för och handlar i gör att SMP ser rött, förlåt blått. Är det odemokratiskt att vara emot försämringarna i vården, som vi i KPML(r) är? Är det anti-demokratiskt att vara mot terrorbombningar över Afghanistan? Är det extremistiskt att arbeta för allas lika värde och rätt till arbete? Och är det mot demokratin att kämpa för att verkligt folkstyre ska handla om mer än att gå och rösta vart fjärde år? Tunström visar även sin okunnighet om kommunism i allmänhet och KPML(r) i synnerhet då han påstår att vi har revolution och klasskamp som mål. Som kommunistiskt parti har vi endast ett mål, att inrätta socialismen i Sverige. Vägen dit går via klasskampen som är en ständigt närvarande antagonistisk kamp mellan de besuttna och de obesuttna i vårt land, dvs en motsättning mellan de som äger och de som arbetar. Att ta ställning för arbetarklassen i dagens Sverige är att utmana den ensidiga klasskamp som idag förs i detta land. Kapitalisterna, ivrigt uppbackade av media och politiker, har flyttat fram sina positioner och pressat tillbaka den breda folkmassans bästa. Tragiska exempel på detta är skrotandet av ATP-systemet, ökande löneskillnader, nedmonteringen av den offentliga sektorn, massarbetslösheten och indrivandet av Sverige i det odemokratiska EU.

Vi kommunister ställer mot dagens system visionen om ett annat samhälle, där man ser till folkflertalets intressen och där rättvisa, solidaritet och behov står i centrum. Ett parti som arbetar för att utveckla och förbättra dessa saker kan aldrig vara odemokratiskt. I Sverige idag finns det ett stort behov av ett sådant parti. Därför ställer KPML(r) upp i höstens kommunval i Växjö.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet – KPML(r) i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!