Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Valet 2002

Här kan du läsa vår analys av kommunvalet 2002.

I kommunvalet 2002 kandiderade KPML(r) i Växjö för första gången på 17 år. I valrörelsen ordnade vi en rad torgmöten, offentliga möten, bokbord samt delade ut vårt lokala valflygblad i 18500 exemplar. Totalt samlade vi 301 röster, något som vi uppfattar som ett bra första steg och faktiskt ett högre resultat än vad vi hade väntat oss. Det är inte lätt för ett nytt parti att ta sig in i fullmäktige. Särskilt inte som vi råkade ut för en total bojkott i pressen under valrörelsen, inte en insändare fick vi publicerad. För att ta ett mandat hade vi behövt drygt dubbelt så många röster, men med detta val som grund har vi en stor möjlighet att ta ett mandat i Växjö kommunfullmäktige nästa gång, om vi fortsätter att arbeta på och föra ut vår politik.

301 röster kanske inte uppfattas som något superresultat, men då ska man komma ihåg att vi inte kandiderat på länge, våra medlemmar och sympatisörer uppfattade valrörelsen som oerhört lärorik. Vi koncentrerade oss dessutom endast på själva Växjö stad i valkampanjen, dvs vi hade t.ex. inte möjlighet att sprida vårt flygblad i kommunens andra orter. I den invandrartäta statsdelen Araby samlade vi 2,5% av rösterna och störst blev vi i området Nydala med 4,1% av rösterna, ett resultat som där var högre än både Fp och Kd.

De andra partierna var ute under några veckor i valrörelsen för att värva röster. Nu har de dragit sig tillbaka, nöjda med att återigen fått ett förtroende som vi vet att de kommer att svika dagen efter valet. KPML(r) har inget till övers för denna syn på politik och vanligt folks möjlighet att ta del av politiken. Vårt viktigaste arbete började dagen efter valet, vi fortsätter att vara ute bland vanligt folk och för ständigt ut vår politik. Redan lördagen efter valdagen var vi ute på gågatan i Växjö och hade ett torgmöte på temat "Kommunisternas analys av valet" – ett möte som tilldrog sig en hel del uppmärksamhet av Växjöborna. Vi fortsätter nu vårt arbete för att föra ut arbetarklassens röst i samhället och för att föra in solidariteten i kommunfullmäktige. Hjälp oss i detta arbete. Kontakta oss och hjälp till i arbetet, eller ännu hellre kom med som medlem i KPML(r)-Växjö!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!