Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Olof Hultman, KPML(r)-Växjö

OBS: det talade ordet gäller naturligtvis.

Kamrater, och kära mötesdeltagare!

Från januari till april
ligger Sverige praktiskt taget still

Men den första maj då är det karneval
Och i september, ja då är det val

Svensk-holländska vispoeten Cornelis Vreeswijk skrev många tänksamma ord under sin tid på jorden, men här är ett av de starkaste i stundande valtider och en dag som denna. Ja, den första maj är verkligen karneval. Karneval för den som verkligen är företrädare för en arbetarpolitik och inte den högerpolitik som regeringskonstellationen socialdemokratin, vänsterpartiet och miljöpartiet företräder och som de försöker undangömma en dag som denna. Därav behovet av kommunisternas 1 Maj-firande. Vi firar arbetets framtida seger över kapitalet, och allas frihet en gång. Men där är vi inte ännu.

Vägen är inte spikrak. Den är krånglig, rivig och svår. Men en säker och trygg väg är beroende av hur många vi är som ställer oss bakom parollerna för arbete, rättvisa och socialism. Men till dess låt oss tillsammans gå emot de försämringar i arbets- och fritidsliv som drabbar unga och gamla arbetande män och kvinnor, arbetslösa, invandrare och socialt segregerade. Därför ett stort tack till er som haft möjligheten och viljan att fira Röd Front här i Växjö en dag som denna. Det är glädjande att se.

Långtids- och övertidsarbetandet har ökat och därmed skapat allvarliga samhälleliga problem där arbetarklassen fått dra på sig allvarliga folkhälsosjukdomar som utbrändhet, stress och fetma. För allas hälsa och ökade fritid måste kravet på 6-timmars arbetsdag ställas. Borgarna och kapitalisternas ekonomiska kalkyler och konjukturer ska inte få tillåtas slå undan benen på folks liv i alla dess aspekter. När det gäller såväl folkhälsan som företagsnedläggelse så krävs det av staten att den går in och förbättrar villkoren för de arbetande.

En socialdemokratisk regering värd namnet skulle i företagsnedläggelsens Sverige gått in och tryggat situationen för arbetarna vid Continental i Gislaved, Flextronics i bl a Karlskrona (ja, listan kan göras ännu längre). Men de har de inte gjort. Död är socialdemokratin sedan länge. Socialdemokratin och dess hantlangare i regeringsunderlaget, v och mp, kan inte föra arbetarklassen framåt. De är oförmögna att föra Sverige till välfärd av rätten till arbete, social trygghet och ökat deltagande. De för en politik som gynnar kapitalets välfärd. Minns företagsflykten från Gislaved.

I det partipolitiska Sverige företräds en och samma röst – vi måste vara med och påverka oavsett vad det är man är med och påverkar om. Sedan Sveriges införlivande i den Europeiska Unionen har Sverige lagt ut miljarder och åter miljarder där återbäringen endast blir en spottstyver över hela riket vilket slår hårt mot Sveriges kommuner och dess invånare.

Kronobergslän betalar en avgift, förlagd under 5-årsperioden 2000-2004, på närmare 2,5 miljarder kronor. Av detta får vi kronobergare tillbaka 789 miljoner. En nettoförlust på 1 miljard 687 miljoner kronor. Pengar som istället för att berika spanska bönder och europeiska kapitalister skulle kunna berika Kronobergs länssjukhus för att undanröja vårdköerna, nyanställa inom den kommunala barn- och skolbarnsomsorgen – för att minska på klasserna och det alltmer stressiga klimatet. Kort och gott pengar som vi själva skulle kunna förvalta över om vi drog oss ur det så kallade freds- och integrationsprojektet som vänster- till högerpartiet kallar den Europeiska Unionen. Vad är det som förenar oss folk i Europa egentligen? I huvudsak att vi alla blir plundrade på våra pengar och därmed vår välfärd.

Samma mönster återfinns i Växjö Kommun, liksom i en överväldigande majoritet av Sveriges 289 kommuner. Växjöborna betalar under 5-årsperioden 987 miljoner kronor till EU. Av det får vi tillbaka 238 miljoner, det är en nettoförlust på 747 miljoner kronor. Och folk undrar varför vi är emot hydran nere i Bryssel! Ja, med facit i hand, vem kan inte vara det?! Det är närmast att likna vid sadism och självplågeri att vara för EU när den tvingar Sverige och därmed också Växjö kommun att skänka bort våra pengar. Pengar som vi arbetat ihop och som går omvägen via Frankfurt och Bryssel. Än en gång, medel som kunde användas till att återupprätta det som en gång kallades välfärdssamhället. Hela det politiska etablissemanget är inräknade på de anklagades bänk för denna skuld. Visa ditt stöd bakom de pricipfasta kraven:
– Sverige ut ur EU!
– Nej till EMU!

I höst är det val och partierna stångas om mediautrymmet. Pajkastningsretoriken är i full gång. Men alla för de en och samma politik – ett förvaltande av den rådande ordningen – marknadens herravälde över folk och fä. Partierna i Sveriges riksdag för en politik som alltmer kommit att institutionaliserats genom EU – ett stärkande av marknadens makt och få brödsmulor till statlig och kommunal förvaltning. Detta är en utveckling som måste vändas. De som säger sig vara ”de största demokraterna” är i själva verket de största anti-demokraterna. De står bakom marknadens diktat och herravälde, de står för en politik där demokratin går senvägen genom hur mycket man kan lägga upp från pengapungen. Den ökade privatiseringen i Växjö är ett exempel på detta. Vad har hänt? Privatskolorna, både på grundskole- och gymnasienivå, poppar upp som ogräs i den växjöitiska gatubilden, simhallen drivs inte längre i kommunal regi. Vad står näst på tur? Sjukhuset? Socialförvaltningen? Hela kommunen? Nej, nej och åter nej!

Detta kan inte vara framtiden. Demokratin får inte tillåtas berövas och försvaras i marknadspolitikens namn. Marknaden är inte demokratisk, därför är inte de partier som gör sig till tolk för marknadsekonomin själva demokrater i benämningen att de vill tygla odemokratins krafter. Det vill säga marknaden. Demokrati bygger på gemenskap och delaktighet, den förutsätter att ge alla en god hälsa och arbete åt alla! Demokratin förutsätter oss, arbetare, ungdomar och pensionärer, att tillsammans skapa grunden för kollektiva lösningar och samarbete. Den förutsätter att vi själva tar framtiden i våra händer!

Kommunens slogan lyder ”Expansiva Växjö”. Känns den igen? Men vad i ligger det expansiva med att bostadskön i Växjö vid årsskiftet låg på närmare 3500 personer som lagt ut 500 kr i bostadsköavgift och därmed skänkt bort 1,7 miljoner kronor till den kommunala bostadsförmedlingen. I andra kommuner existerar en fungerande avgiftsfri bostadskö. Nej till avgifter i bostadskön, säger vi kommunister. Ja till bra och billiga bostäder inte bara förbehållna studenter. Låt fler ta klivet in i livet som vuxen. Vuxenlivet kräver arbete och bostad åt alla. Arbetsförmedlingarna förmedlar arbeten som i många fall kräver minst körkort för personbil, men vem har råd med körkort? Låt gymnasieskolorna erbjuda eleverna en ärlig chans ut i vuxen livet – Ja till gratis körkortsutbildning i gymnasiet!

Som kommunister ställer vi ett alternativ i höstens val. Vi lovar – till skillnad från övriga partier – tunt men en sak kan vi lova. Liksom generationer innan oss lovat. Vi lovar att företräda Växjös arbetare och ungdomar, att vara deras röst i kommunen. Vi lovar att avslöja högerns angrepp på den sociala välfärden. Vi lovar att avslöja Vänsterpartiets och socialdemokratins roll som vänliga pådrivare till den förda högerpolitken.

KPML(r) för en klasskampspolitik som gynnar arbetarklassens rättigheter, med allas rätt till arbete, bostad, ökat och breddat utbud av fritids- och kulturaktiviteter och mot högerns angrepp i form av privatisering av offentlig sektor och den ökade anpassningen till diktaten från Bryssel och Strasbourg. EN RAK VÄNSTER, DIN RÖST PÅ KPML(r)! FRAMÅT KAMRATER – IN MED ARBETARPOLITKEN I FULLMÄKTIGE!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!