Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Röd Front 2002

Proletärenartikel om Röd Front i Växjö 2002

Tal av Jan-Åke Karlsson, KPML(r):s centralkommitté
Tal av Sara Thörn, RKU
Tal av Olof Hultman, KPML(r)-Växjö

När det gäller talen reserverar vi oss för ev. tryckfel och påpekar att det talade ordet naturligtvis gäller i samtliga fall.

Bilder från Röd Front 2002 i Växjö. Klicka på dem för att se dem i större format. Talarna är, från vänster, Olof Hultman, Sara Thörn och Jan-Åke Karlsson.

Första maj-demonstrationen. Klicka på bilden för att se den i större format. 
Olof Hultman, KPML(r)-Växjö, talar. Klicka på bilden för att se den i större format. 
Sara Thörn, RKU-Växjö, talar. Klicka på bilden för att se den i större format. 
Jan-Åke Karlsson, KPML(r):s centralkommitté, talar. Klicka på bilden för att se den i större format.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!