Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Inför en kommunal handelsbojkott mot Israel

Publicerad i SMP 020427

Den israeliska återockupationen av palestinska områden och dess armés avskyvärda behandling av den palestinska befolkningen är oacceptabel. Israel bryter mot folkrätten, de bryter mot mänskliga rättigheter och agerar i trots mot FN och omvärldens vilja. Vi kan inte stillatigande se på den utveckling som sker i Palestina. Vi har alla ett ansvar att protestera mot Israels behandling av palestinierna, vi har alla ett ansvar att göra något. Många man talar med känner sig maktlösa inför utvecklingen i Palestina, ”det är fruktansvärt men vad kan jag göra” är de tankar man stöter på. Men svaret är enkelt, vi kan göra mycket. Vi kan och ska kräva att Sveriges regering agerar inom EU för att säga upp frihandelsavtalet med Israel. Vi måste kräva att regeringen bryter allt kulturellt och idrottsligt utbyte med Israel tills dess att de drar sig tillbaka från ockuperat territorium i enlighet med FN:s resolution 242 och till dess att Israel accepterar FN:s resolution 194 om palestiniernas rätt att återvända hem. Regeringen måste även i FN ställa sig bakom kravet på en internationell skyddsstyrka att placeras på palestinskt territorium till skydd för befolkningen och med syfte att hindra vidare israeliska attacker. Vi växjöbor måste kräva att Växjö kommun inför en kommunal köpbojkott av israeliska varor. Kräv att israeliska varor inte får serveras i kommunens skolor, ålderdomshem eller inom barnomsorgen. En köpbojkott utgör inte i första hand ett ekonomiskt hot mot Israel men väl är den ett ställningstagande för det palestinska folket och mot den olagliga ockupationen av palestinsk territorium. Palestinakonflikten är i grunden en enkel konflikt. Det finns ett land som är ockuperat och ett land som ockuperar. Det är ett folk som bedriver en olaglig bosättningspolitik och ett folk som förvägras den självklara rätten att återvända hem. Ett folk förnedras och förtrycks på de mest barbariska sätt och ett folk förtrycker och förnedrar. Många israeler ifrågasätter den förda politiken och inser att den är en återvändsgränd där bara mer förtvivlan och fruktan skapas. Hela världen vet att konfliktens enda lösning ligger i att palestinierna får ett eget land och att israelerna tvingas dra sig tillbaka från ockuperat område. Det är dags att vi alla hjälps åt att arbeta för denna lösning, palestinier såväl som judar och växjöbor!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet – KPML(r) i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!