Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Bojkotta Israel – För ett demokratiskt Palestina

Refuserad av Växjöbladet Kronobergaren i april 2002

Låt oss se klarsynt på konflikten i Israel och Palestina. Den israeliska staten har ingen rätt på sin sida, inte av FN och dess konventioner, att gå in och ockupera områden som tilldelats palestinierna och dess myndigheter. Israel har därmed en viktig skyldighet att uppfylla. Skyldigheten att dra sig tillbaka från de av palestinier kontrollerade områden. Ingen statsmakt har rätt till att ockupera en annan stat. Av det enkla skälet måste de israeliska tanksen, stridshelikoptrarna och trupperna inleda sin reträtt från palestinska områden med omedelbar verkan.

Vad Israel utsätter det palestinska folket går inte att klä i andra ord än folkmord, förtryck och förföljelser. Israel slår ut palestiniers administrativa ledningar och organ; såväl poliskontor, som elledningar, vattenförsörjning, rätten till arbete, vägnät, etc. Allt detta utsätter Israel Palestina för, detta för att uppnå sitt sagda mål ”att dra upp terrorismen med rötterna”. Men genom att att neka palestinerna rätten till ett drägligt liv spär man på det ökade förtrycket och därigenom ett ökande av frustrationen. En frustration som hos grupper av palestinier föder illegitimt våld, det vill säga man väljer att svara med att döda civila israeler genom självmordsattentat och inte slå tillbaka mot den israeliska ockupationsmakten. Fred och frihet kan inte uppnås i Israel/Palestina utan ett stopp av den israeliska ockupationen av Palestina, få till stånd en demokratisk delning av land samt ett återvändande av de genom närmare 55 år fördrivna palestinier som förvägrats rätten till sitt hemland.

Inställsamheten mot Israel från regeringshåll måste brytas och ge utrymme för humanitära och solidariska aktioner som i dag endast är ett stående inslag hos solidaritetsrörelser, missions- och fadderverksamhet. Vi kan ställa krav på Sveriges regering och kommunledningar att sätta press på Israels folkfientliga politik, exempelvis genom att riva upp frihandelsavtal och diplomatiska förbindelser. Ställ krav till ditt kommunala skolkök att inte servera israeliska apelsiner.
Bojkotta Israel – För ett demokratiskt Palestina!

Olof Hultman
Kommunistiska Partiet – KPML(r)-VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!