Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Utförsäljning av lägenheter ”pausad”

Planerna på att sälja ut 2069 lägenheter i Växjö har ”pausats”. De blågrönas attack mot allmännyttan har skjutits upp en månad sedan oppositionen i kommunfullmäktige använt den lagstadgade möjligheten att begära återremiss. Denna tillfälliga paus stoppar inte planerna i långa loppet men det ger berörda hyresgäster och övriga kommuninvånare mer tid att organisera motstånd och protester. Oppositionen har inga egna förslag hur man ska stoppa utförsäljningen men bland hyresgästerna gror missnöjet och alltfler börjar nu söka en väg undan denna massiva privatisering. Kommunistiska Partiet i Växjö driver kravet att frågan om en utförsäljning ska avgöras i en kommunal folkomröstning och detta sprids nu via flygblad, torgmöten och insändare. De borgerliga utförsäljarpartierna i Växjö hämtar sin inspiration från Luleå där socialdemokraterna i somras beslutade om att sälja ut 3000 kommunala lägenheter till Rikshem. Samma Rikshem som under vintern förekommit i ett antal skandaler med hyreschocker för undermåliga renoveringar i nyköpta f.d. allmännyttiga lägenheter i Uppsala, fyra chefer som tjänat 70 miljoner kronor på konvertibler samt en sparkad vice-VD, S-politikern Ilja Batljan, som gjort egna privata fastighetsaffärer utan styrelsens vetskap. Rikshem ägs av AMF och Fjärde AP-fonden. I Växjö antyder de borgerliga politikerna att Rikshem är dem man helst vill sälja till. Centerns kommunalråd tillika ordföranden i Växjöbostäders styrelse, Per Schöldberg, säger att ”det är något positivt att man låter våra gemensamma pensionspengar arbeta i vår kommun och inte enbart i andra kommuner”.

Intressant i detta sammanhang är det mönster som tonar upp sig runt om i vårt land. Starka krafter inom såväl socialdemokratin som de borgerliga angriper allmännyttan med samma argument och samma syfte. Bostadsbyggandet sägs öka genom att allmännyttiga lägenheter säljs ut. Marknaden påstås bli ”mer dynamisk” och det hävdas att fler och nya aktörer kommer etablera sig om de får köpa en större volym lägenheter, först då vågar de investera i nyproduktion. Dessa påståenden förkunnas utan att man leder det i bevis och klargör vari denna dynamik skulle bestå. Inte heller förklarar man varför kommunerna själva inte kan bygga egna hyresrätter. Utförsäljningarna handlar om en ideologisk attack och en strävan från kapitalistiskt håll att inrätta marknadshyror. När stora ekonomiska värden görs tillgängliga för det privata står ett antal mer eller mindre skrupelfria kapitalister där och vill roffa åt sig en så stor del av kakan som möjligt. Kommuninvånarna förlorar sin egendom när hyresrätter reas ut och hyresgästerna blir lidande vilket vi sett hos Rikshem i Uppsala och hos Graflunds i Göteborg. För att bara ta två exempel och här riskerar Växjö att bli ännu ett.

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!