Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Linn Liljedahls tal vid Röd Front 2015

1 maj är arbetarklassens viktigaste dag. För oss arbetare är den årets rödaste dag. Idag minns vi Haymarketmassakern i Chicago 1886. Där gick över 350 000 arbetare ut för att kräva bättre arbetsvillkor. Ett av kraven var 8 timmars arbetsdag. Strejken slogs brutalt ner av polisen. 40 -tal strejkande personer dödades, men hur många civila som dog blev aldrig klargjort. Så vår kamp är historisk! Detta är arbetarnas historia, vår historia.

Varje förbättring kommer genom klasskamp och vi kommer aldrig få något gratis. Generation efter generation har genom kamp lagt grunden för ett värdigare liv. För inget är gratis för arbetarklassen. Den röda fanan som vajar idag symboliserar inte bara socialism utan det blod som krävts av oss arbetare i vår kamp för att skapa ett drägligt liv. Men borgarna och de nyliberala strävar hela tiden efter att ta ifrån oss våra rättigheter. Idag kämpar vi i motvind. Efter 8 år av borgerligt styre märks försämringarna allt tydligare. Försämringarna slår som vi alla vet hårdast mot de som har de allra svårast.

Låt oss ta några exempel: Explosionen av privata skolor har ökat segregeringen i samhället och våra skattepengar flyttas till skatteparadis. Detta gäller inte bara för friskolor utan stora vårdbolag tar våra pengar och gör dem till sina vinster.  Dessa pengar får vi aldrig tillbaka. Det är arbetarklassen som betalar. Tro inte att det drabbar de som redan har ett överflöd. Vad som behövs är att vi sluter upp i kamp. Vi måste sluta upp i klasskamp! Vilka konsekvenser har då nyliberalismen fått?

Idag i Sverige har vi en öppen arbetslöshet på över 8 %. Vi ska inte tro att detta inte är en medveten politik. Genom arbetslösheten kan löner hållas nere. Den inhumana politiken har lett till att rasismen ökat i samhället och banar väg för främlingsfientliga krafter. Människor har reducerats till kalkyler och kostnader. Borgerlig politik leder till splittring och istället för att enas i kamp ställs arbetare mot varandra. Vi ska inte slå på de som redan ligger ner! Detta är precis vad nyliberalismen och borgarna vill. Det är en medveten politik. Thatcher sa det rakt ut! ”det finns inget sådant som ett samhälle, bara enskilda individer och deras familjer”

Ju räddare arbetsklassen blir ju bättre för de stora företagen. Vi ska konkurrera med varandra och det splittrar arbetsklassen. Inom offentlig sektor och framför allt inom vården går personalen på knä under den ofantliga arbetsbördan. Lönerna är urusla och så fort det talas om ökade löner är de anställda som utmålas som ett hot mot samhällsekonomin. Men det verkliga hotet är kapitalismen och privata vårdbolagen som hänsynslöst stjäler våra pengar. Vården är också ett kvinnodominerat yrke vilket avspeglas i lönerna.

Men det handlar inte bara om löner. Här ska anställda acceptera delade turer där dagarna hackas sönder. Fritid och vila är minsann inget som främjas. Hemtjänstpersonal och personliga assistenter får inte ens hjälp med arbetskläder! Det kostar för mycket! Ofrivillig deltid är inte ovanligt. Deltid leder till fattigdom. Inte bara under arbetslivet utan även som pensionär. Och med ofrivillig menar jag inte i första hand deltid för att möjlighet att få heltidstjänst saknas. Nej, jag menar deltid för att man helt enkelt inte orkar jobba 100% under de arbetsförhållanden som råder inom vård och omsorg idag. Framför allt inte tills man fyllt 65! Och framför allt inte till 67 eller 69. Ett av de senaste påhitten är ju att pensionsåldern behöver höjas – med motiveringen att vi blivit friskare och lever längre.

MediaMarkt strävar efter att få bort alla former av trygghet för anställda i butik. Genom att varsla i stort sett alla i sina butiker i Sverige ska man återanställa dem på sämre villkor. MediaMarkt som ägs av Metro Group har gått med 741 miljoner euro i vinst! Vi kommer aldrig se några av dessa enorma summor. När de lyckats kommer andra kedjor att följa. Det är åter arbetarklassen som förlorar! Veolia varslar, säger upp och återanställer efter eget gottfinnande. Underhållet av järnvägarna ska vi bara inte tala om, ingen har väl undgått att drabbas av eller åtminstone höra talas om förseningar, signalfel och undermåliga spår. Anställda inom hotell och restaurang vittnar om sexuella trakasserier och fruktansvärda arbetsvillkor. Men som svar på klagomålen får de beskedet att ”lite ska man tåla!”

Nej det ska vi inte! Vi ska inte tåla förnedring! Bemanningsföretagen gör storvinster genom att hyra ut personal till låga löner och usla arbetsvillkor. Arbetare ställs mot varandra. Inhyrd personal blir ett B-lag. De anställda på företagen hotas med att ersättas av personal som kostar mindre. Vem vågar då ta kampen? Otrygghet möts bäst genom solidaritet med varandra! Men det gäller att våga. Alla ska ha rätt till trygga anställningar. Det handlar inte om att skuldbelägga de som jobbar för ett bemanningsföretag, vi säljer vår arbetskraft och det är vi som tvingas ta de jobb som erbjuds. Det är systemet som måste ändras! Bemanningsföretag måste förbjudas.

Nu låter detta som det som om kampen redan är förlorad. Det är den inte. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen. Vi ska enas och ta tillbaka vår värdighet. Vi kan inte slåss som individer utan vi ska göra det som kollektiv. Det som krävs är att vi arbetare organiserar oss och slår tillbaka. Vi ska slå tillbaka på de kapitalister som berövar oss allt! Tillsammans kan vi utrota den inhumana politiken där människor bara är siffror.

Socialismen kommer avskaffa arbetslösheten, vi behöver ingen arbetslöshet. Vi behöver trygghet och endast genom socialismen är det möjligt. Gå med i Kommunistiska Partiet och kräv rättvisa! Vi kan segra och vi kommer att segra! Framtiden tillhör socialismen, framtiden tillhör kommunismen! Framtiden tillhör oss! Röd Front, kamrater! Röd Front, kamrater!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!