Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

“Mjölktjuvarna” polisanmälda – lurades skriva på sin uppsägning

Publicerad i Proletären nr 3 – 2002

Skandalen med de två ”mjölktjuvarna” på Autoliv i Växjö, som vi skrev om i Proletären nr 9, fortsätter. Efter en intervju med en av de två uppsagda framkommer ytterligare konstigheter i behandlingen av de båda anställda, som anklagas för att ha stulit två deciliter mjölk. Ledningen på Autoliv ställde ett ultimatum som gick ut på att de båda ”förövarna” fick välja mellan att säga upp sig själva och att saken då skulle mörkläggas eller att bli avskedade för stöld och dessutom bli polisanmälda. Till saken hör också att om de hade valt det senare alternativet hade det inneburit 60 dagars karens i A-kassan istället för de vanliga 45. Inför detta hot är det ganska lätt att förstå att de valde det första alternativet, men nu har det visat sig att de, trots ledningens löfte, är polisanmälda av Cafeterians ägare. Cafeterian på Autoliv har alltså visat sig vara ett eget företag och då ter sig Autolivs våldsamma reaktion än mer egendomlig. Att ”stölden” överhuvudtaget uppdagades berodde på att en av de inhyrda arbetarna från Adecco angav de båda männen. Uppsägningarna har i sin tur medfört att Autoliv har ”tvingats” hyra in två nya arbetare från samma företag. Autoliv har dessutom försökt sätta MBL ur spel. Företaget säger sig ha kallat verkstadsklubben till det möte där de båda stöldanklagade skulle straffas. Detta bestrids dock av klubben som säger sig ha blivit informerade men inte kallade till mötet. Dramat är dock inte över än. Denna vecka kommer centralt förstärkta förhandlingar inledas och det kommer förmodligen att finnas anledning att återkomma till ”fallet”.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!