Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Offentligt möte om Lissabonfördraget

Riksdagsledamöterna från Kronoberg kommer att utfrågas om sin syn på Lissabonfördraget och om hur
de kommer att rösta i riksdagen.

Måndagen den 27 oktober 2008 klockan 18.30 i Galaxen, Stadsbiblioteket.

Lissabonfördraget ska röstas igenom i slutet av året i Sveriges riksdag. Utan folkomröstning och med ett innehåll som är till 96 % detsamma som väljarna i Frankrike och Nederländerna röstat nej till tidigare. Lissabonfördraget är en enorm maktöverföring till EU på en mängd viktiga politiska områden.

Samtliga riksdagspartier kommer att bjudas in och riksdagsledamöter från varje parti ska utfrågas om sin syn på fördraget och framför allt klargöra för väljarna hur de kommer att rösta. Detta är så viktigt eftersom det räcker med att 88 riksdagsledamöter röstar emot fördraget så kommer det att falla. Riksdagen måste ta detta beslut med ¾-majoritet. Det finns alltså en reell möjlighet att hindra att fördraget antas och varje ledamot i riksdagen måste inför sina väljare förklara sin ståndpunkt.

Eva-Britt Svensson från Folkrörelsen Nej till EU-Växjö och riksorganisationen kommer att leda utfrågningen.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!