Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

4333 personer arbetslösa i augusti, vi kräver nya jobb!

I augusti gick 4333 personer arbetslösa i Växjö kommun. Detta motsvarar 8,0 % av kommuninvånarna. Bland ungdomar var arbetslösheten ännu högre. 11,3 % eller 1092 ungdomar i åldern 18-24 år som gick utan jobb. Siffrorna ljuger lite för egentligen skall man jämföra andelen arbetslösa med den ”registerbaserade arbetskraften” och då får vi arbetslöshetssiffror på 10,0 % och hela 18,7 % för ungdomen.

I hela Kronobergs län gick 7,7 % eller 8836 personer utan jobb i augusti (9,4 % av den registrerbara arbetskraften). Man bör betänka att deltidsarbetslösa och personer med tillfälliga jobb inte ingår i den här statistiken som är hämtad från Arbetsförmedlingen.
Sett över tid ser vi att arbetslösheten de senaste åren har ökat kraftigt i vår kommun. Från januari till augusti i år blev ytterligare 64 kommuninvånare heltidsarbetslösa.

Trots kapitalismens kris görs inga åtgärder från regeringens sida för att mildra effekterna av krisen. Istället håller man fast vid den totalt misslyckade nyliberala politik som sedan Sverige gick med i EU innebär att kampen mot inflationen ett högre prioriterat mål än full sysselsättning. I Sverige förs ingen politik för att få bort arbetslösheten. Sverige och Växjö behöver en helt ny politik, en politik för arbete i stället för en politik som följer EU:s minsta vink. En politik för jobb, välfärd och rättvisa står vi i Kommunistiska Partiet för. Vi säger:

 • Återupprätta en statlig industripolitik
 • Omfördela skattetrycket – skatt efter bärkraft
 • Återställ ersättningen i A-kassa och sjukförsäkring till 90%
 • Höj skatten på företag, kapital och stora förmögenheter
 • Förbjud fallskärmsavtal, bonusprogram och särskilda politikerpensioner
 • Rätt till heltid för dem som arbetar deltid
 • Dela på jobben – inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
 • Sänk pensionsåldern till 60 år

Några punkter för ett rättvisare Växjö

 • Rusta upp allmännyttan – bygg fler billiga hyreslägenheter
 • Stoppa privatiseringshysterin – nej till utförsäljning av kommunal egendom
 • Mer resurser till skolan – max 20 elever i varje klass
 • Inför gratis kollektivtrafik i kommunen
 • Avskaffa vårdnadsbidraget – pengarna till förskolan
 • En genomsnittlig arbetarlön till de med förtroendeuppdrag
 • Växjö kommun ska kräva svenska kollektivavtal i sina upphandlingar
 • Inför körkortsutbildning i gymnasieskolan – många jobb kräver tillgång till körkort.


Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!