Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Utdrag ur ”Endast vi står för verklig förändring”

Artikeln i sin helhet är publicerad i Proletären nr 16 – 2002

KPML(r) i Växjö har inte ställt upp i kommunvalet sedan 1985 men i år är det återigen dags, varför? frågar vi avdelningens ordförande Jan-Åke Karlsson?

– De sista två åren har vi märkt ett uppsving i vårt arbete bland växjöborna. Intresset för marxismen och vår politik har växt, de har vi sett inte minst genom ökad tidningsförsäljning och en dramatisk ökning av andelen som deltar i våra möten och demonstrationer. Till detta kommer att avdelningen fördubblat sitt medlemsantal vilket gör att vi har större möjligheter att nå ut till Växjös arbetarbefolkning i den omfattning vi önskar. Vi ställer upp för att erbjuda växjöborna möjligheten att komma i kontakt med ett revolutionärt arbetarparti. Vid alla val höjs folks intresse för politik och vår avdelning ser här en möjlighet att göra partiet känt i bredare kretsar. Vi har dessutom fått propåer från folk utanför våra led med en önskan om att ställa upp, så ett sug efter KPML(r) finns det.

Vilka frågor kommer ni att driva i valrörelsen?
– Växjö kommuns slogan är ”Expansiva Växjö”, men i kommunen råder en stor bostadsbrist, förutom på lyxvillor och lyxlägenheter som är de enda bostäder som byggs i kommunen, de stora industrierna har de senaste två åren varslat folk och hotat med nedläggning, hur kan man då marknadsföra sig som en expansiv kommun? Det är helt obegripligt för oss kommunister. Vad som måste till är en kraftig satsning på byggandet av billiga hyreslägenheter. Vi har alltid kämpat för allas rätt till en bostad men bostadsbristen skapar även en segregation som märks även i en mindre kommun som Växjö.

Kommunen är en geografiskt utspridd kommun där det mesta är centrerat till centralorten, därför är man väldigt beroende av kommunikationer eller tillgång till egen bil. Vi kommer att driva kravet på kraftigt sänkta avgifter på kollektivtrafiken samt att körkortsutbildning ska ingå i gymnasieutbildningen. Körkortet har idag blivit en klassfråga där arbetarungdomen helt enkelt inte har råd att ta körkort och därmed blir många ungdomar utmanövrerade från arbetsmarknaden och det vill vi ändra på.

Ni kommer även att föra upp EU-frågan i valrörelsen. Hur får ni ihop det med kommunpolitik?

– EU:s diktat och folkfientliga politik finns överallt i samhället. Utgiftstak och krav på budgetbalans hindrar kommunerna från att göra satsningar på allt från idrottsanläggningar till äldrevård. Konkret kommer vi att visa hur mycket Växjöborna betalar till EU och hur lite vi får tillbaka. I Växjö finns även högerflygeln inom Vänsterpartiet med riksdagsmannen Lennart Värmby i spetsen, en herre som propagerar för EU såväl som en svensk anslutning till EMU. Här har vi kommunister ett särskilt ansvar att avslöja Vp som vänsteralternativ.

Varför ska folk rösta på KPML(r) i Växjö?
– Vi är det enda parti som står för förändring. Alla de andra från Vp till M bedriver samma sorts politik. Visserligen kan de gneta om småsaker men i det stora hela är de överens, högerpolitiken ligger fast. Vi i KPML(r) är de enda som ifrågasätter det. Framtiden tillhör oss kommunister. Titta bara på sossarnas vallista i kommunen. De har en person under 40 år på listan. Halva vår lista består av personer under 32år och jag tror att Växjöborna kommer att uppfatta det som något väldigt positivt.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!