Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Nej till statlig historieskrivning

Refuserad av SMP April 2008

Svar till Emil Uddhammar och Lars-Olof Larsson

Debatten om levande historia har fått stort utrymme på sistone, och det med rätta! Emil Uddhammars angrepp på sina kollegor är anmärkningsvärt, i alla fall utifrån ett akademiskt perspektiv. Men nu agerar inte han utifrån ett akademiskt perspektiv utan från ett ideologiskt. Som före detta ordförande i Fria moderata studentförbundet och föreningen Heimdal, som på 1930-talet var nedsolkat av bruna idéer, ser Uddhammar det som sin plikt att bekämpa vänstern. Men oavsett politisk uppfattning borde man fokusera på sakfrågan, är det rimligt att staten ägnar sig åt det som forskarvärlden är satt att göra?

Hittills har 408 forskare skrivit under uppropet där man på principiella och demokratiska grunder vänder sig emot att staten ägnar sig åt detta. Om nu Uddhammar anser att staten ska ägna sig åt att skriva en officiell historia bör han betänka det som står på sidan 29 i lärarhandledningen i det omstridda materialet: ”I en diktatur står alltid historieskrivningen i statens tjänst”. Fler kommentarer borde vara överflödiga, men när man läser materialet ser man tydligt att det inte har ett historieundervisande syfte utan ett politiskt. Det handlar om att med skräckpropaganda skrämma läsaren från att få någon som helst sympati för kommunismen. Ingenstans sätter man in materialet i sitt sammanhang, vilket är det normala för en historiker att göra. Utrymmet här medger ingen utförligare genomgång av detta material, men låt mig ta ett exempel. På sidan 30 i elevmaterialet återges en bild på ”en grupp självägande bönder på väg att deporteras”. I själva verket visar bilden och texten på bilden en bondedemonstration till stöd för partiets beslut att inleda ”likvideringen av kulaken som klass”. Det är alltså fråga om en ren bildförfalskning som bygger på att läsarna inte kan ryska. Men vad hade man väntat sig av det material som tagits fram av de forskare som står till Levande historias förfogande. Flera av dem, bl.a. professorerna Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner, är samtidigt medlemmar i föreningen Upplysning om kommunismen, UOK. En förening skapad och finansierad av Timbro och Svensk Näringsliv. Man kan fråga sig hur oberoende dessa forskare är?

Lars-Olof Larsson påstår att materialet inte innehåller några krav på tolkningsföreträde eller att det ska ersätta något annat. Men då ska Larsson vara medveten om hur verkligheten ser ut på skolorna. På min egen arbetsplats har vi nu flera år i rad fått besparingskrav på oss. Vi får inte köpa in läroböcker och vi har stopp för fortbildning. Trots det måste vi enligt våra arbetsbeskrivningar fortbilda oss och vad kvarstår då? Jo, de gratisutbildningar och det gratismaterial som Levande Historia tillhandahåller. Materialet har dessutom tillkommit efter en larmrapport baserad på en enkätundersökning från Lunarstorm. Är det en rimlig vetenskaplig utgångspunkt?

Hela idén med att ta fram ett statligt undervisningsmaterial är ett hån mot alla oss lärare som arbetar i skolan. Staten anser helt tydligt att vi, och akademikerna, inte kan sköta våra jobb eftersom man ser sig nödsakad att gripa in. Den som kallar sig demokrat eller humanist måste göra tydlig åtskillnad mellan de olika roller som finns i ett öppet samhälle. Därför måste man säga nej till statlig historieskrivning.

Jan-Åke Karlsson
Lärare i historia och medlem i Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!